İşte ekonominin yol haritası

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Palas'ta "Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı"nı açıkladı

İşte ekonominin yol haritası

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin ekonomide gerçekleştirmeyi hedeflediği yapısal dönüşümde beş ana temel olacağını ve bu kapsamda belirlenen 25 eylem planından ilk dokuz adımın reel ekonomiyle ilgili olacağını söyledi.

Bakanların da katıldığı toplantıda Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı'nı açıklayan Davutoğlu, “Yapısal dönüşümde beş ana temel olacak; bunların ilki siyasi istikrar ile ekonomik öngörülebilirlik arasındaki ilişkinin sürdürülmesi olacak” dedi.

Yapısal dönüşümde ikinci unsurun insani kalkınma ve insan kaynağının güçlendirilmesi, üçüncü unsurun üretim teknolojisindeki değişime uyum olacağını kaydeden Davutoğlu, dördüncü unsurun ekonomideki entegrasyon ve bütüncül ekonomi anlayışı, beşinci unsurun ise ekonominin dünya ekonomisi ile tam entegrasyonla hareket etmesi olacağını belirtti.

Davutoğlu, “Bugünkü dokuz madde reel ekonomi ile ilgili olacak, önümüzdeki dönemde sekiz maddelik makroekonomik adımlar, sonrasında sekiz maddelik insan odaklı yapısal dönüşüm adımları açıklanacak” dedi.

Davutoğlu eylem planlarının bir temenni olmayacağını, bakanlıklar tarafından detaylı olarak çalışılan adımların yakından takip edileceğini bildirdi.

Başbakan dokuz programı şöyle açıkladı:

1-İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

2-Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

3-Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

4-Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

5-Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

6-Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

7-Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

8-Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

9-Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

Davutoğlu çalışmaların izleme komiteleri tarafından aylık olarak takip edileceğini bildirdi.
Davutoğlu, 2018 sonunda hedeflerinin GSYH'yi 1.3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığın GSYH'ya oranını yüzde 5.2'ye çekmek ve işsizlik oranını yüzde 7'ye indirmek olduğunu belirtti.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...