Reklamsız Sözcü

Depozito, 3 aylık kirayı geçemeyecek

Para olarak verilecekse güvence, kiracı tarafından “vadeli bir tasarruf hesabına” yatırılır.

07:17 -
Depozito, 3 aylık kirayı geçemeyecek

Kiracı, kiraya verene yani müstakbel ev sahibine kira tutarını sorduğunda, “aylık şu kadar” denildikten sonra mutlaka “şu kadar da depozito istiyoruz” diye eklenir. Çünkü depozito, kiracının verebileceği zararları ve komşular gibi üçüncü kişilere karşı doğabilecek yükümlülükleri karşılamak için en önemli “güvence”dir.

Ama bu güvence sınırsız değil. Konut ve çatılı işyerlerinde depozito, en fazla 3 aylık kira bedeli kadar olabilir (Türk Borçlar Kanunu Md. 342/1). Bu bedel net kira üzerinden hesaplanır. Örneğin, işyeri kirası uygulamasında, kira bedelinin yüzde 20'si oranında stopaj da kira bedeline eklenmesine rağmen depozito, aylık net ödenen kira bedeline göre yapılır.

BANKAYA YATIRILMASI ŞART

Depozito, Türk Lirası veya döviz cinsinde para olabileceği gibi kıymetli evrak biçiminde de olabiliyor. Kıymetli evraka örnek olarak hisse senedi, tahvil, bono ve “sukuk” gösterilebilir.
Para olarak verilecekse güvence, kiracı tarafından “vadeli bir tasarruf hesabına” yatırılır. Vadeli hesapta, “vade”nin, kira sözleşmesi süresi kadar olması yerindedir. Güvence kıymetli evrak ise de bir bankaya depo edilir. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir (TBK Md. 342/2).
Kanunda vadeli hesabın, “yalnızca gerçek kişilerce” açtırılabilen “tasarruf hesabı” olacağı açıkça belirtilmiş. Tüzel kişi olan şirketler bu hesabı açtıramadığı için, kiracı şirketse, güvenceyi para olarak değil menkul kıymet olarak yatırması gerekiyor.

DEPOZİTONUN İADESİ

Bankanın, kural olarak, kiraya verenin izni olmadan depozitoyu kiracıya ödememesi gerekir. Ancak kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen 3 ay içinde, kiraya veren, kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse, banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more