Reklamsız Sözcü

Kuraklık bahane oldu kırmızı ete zam yolda

Kuraklık bahanesi ile aracıların etin fiyatını artırmaya çalıştığı belirtiliyor

android-time 07:25
Kuraklık bahane oldu kırmızı ete zam yolda
Kuraklık bahanesi ile aracıların etin fiyatını artırmaya çalıştığı belirtiliyor

Bo­ra ER­DİN / SÖZCÜ

Uzmanlar kuraklığın etkisinin 4 ay sonra ortaya çıkacağına dikkat çekiyor. Milli geliri Türkiye'nin 4 katı olan Almanya'da et fiyatları Türkiye'nin yarısı kadar. Türkiye'den çok daha zengin birçok ülke kırmızı eti Türkiye fiyatlarının yarısına tüketiyor. Canlı hayvanın ve yemin ithal olması fiyatlar üzerinde etkili. Ancak en büyük etkiyi aracılar yapıyor. Anadolu'dan 17 liraya gelen et market ve kasaplara girdiğinde fiyatı 30 lirayı buluyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle yem temininde yaşanan sorunlar fiyatların artmasına neden olacak. Türkiye Kırmızı Et Merkez Üreticileri Birliği Başkanı Bülent Tunç, “Kuraklığın olduğu ortada. Bunun fiyatlara yansıması ise 3 ila 4 ay içinde olur. Ancak eti Anadolu'dan markete getirenler bunu bahane edip ceplerini dol-durmak peşinde” diye konuştu.

Besici 16.70 liraya satıyor

Üreticilerin direkt satış yapmaması nedeniyle aracıların yüksek kâr elde ettiklerini belirten Tunç şunları söyledi: “Etin kilogramı besiciden 16.70 liraya çıkıyor. 15 lira karkas etin şu anki maliyeti. Üzerine eklenen nakliye maliyeti 1 lira. İşçilik, kira ve diğer giderlerin toplamı 20 lirayı bile bulmaz.”

Lobi iş başında

Bir ki­log­ram etin top­lam ma­li­ye­ti­nin yüz­de 60 ila 70'i­nin yem ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Bü­lent Tunç, bu­gün ku­rak­lık lo­bi­si ya­pı­lıp fi­yat­la­rın yük­sel­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Tunç, “Be­si­ci ye­mi­ni za­ten al­dı. Stok­ta ye­mi var. Ku­rak­lık et­ki­si­nin fi­yat­la­ra yan­sı­ma­sı 3 ay son­ra baş­lar. Yağ­mur yağ­mı­yor di­ye fır­sat kol­la­yan­lar fi­yat­la­rı ar­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­r.
Hiç­bir üre­ti­ci­den di­rekt İs­tan­bu­l'­a et gel­mi­yor. Üre­tim­le ala­ka­sı ol­ma­yan adam­lar en çok pa­ra­yı ka­za­nan­lar” dedi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more