“Şekerde kota kaldırılsın”

Her yıl düzenlenen Uluslararası Şeker Organizasyonu'nun Londra’da gerçekleştirilen 23. Konferansına 84 ülkeden katılım oldu

“Şekerde kota kaldırılsın”

Her yıl periyodik olarak düzenlenen Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO)'nun Londra'da gerçekleştirilen 23. Konferansına 84 ülkeden Başbakanlık ve Bakanlık düzeyi dahil 400'ün üzerinde delegasyonun katılımı oldu. Konferansın ana başlıklarından biri AB Şeker üretimine yönelik kotaların kaldırılmasıydı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, AB'nin 1970 yıllarından bu yana uyguladığı dışa kapalı, pancar ve şeker üretiminin sübvanse edildiği şeker rejimini, dünya ile entegre hale getirmek, rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için 2006 yılında reform stratejisini uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bu strateji doğrultusunda AB'de, pancar verimi, ölçek ekonomisi ve coğrafi şartlar açısından rekabetçi olamayacak ülke ve üreticilerin şeker sektöründen teşvik edilerek çıkmaları ile şeker üretim maliyetlerinin, dünya ile rekabet edebilir bir düzeye gelmesinin sağlandığı belirtildi. Bu süreçte AB genelinde 83 adet fabrikanın kapatılarak sektörden çıkması ve aynı dönemde pancar üreticilerinin verimliliklerini %40 artırdığı, böylece dünya fiyatlarıyla rekabet eden şeker üretimi için önemli mesafeler alındığı konferans sırasında paylaşılan konulardan biriydi. Bugün AB'de
uygulanmaya başlayan reform süreci kapsamında ekonomik olarak değer yaratmayan net ihracatçı konumdan kontrollü olarak ithalatçı konuma gelindi. Şu anda 26 adet rafineri AB dışından ithal ettikleri ham kamış şekerini işleyerek AB pazarına sürüyor. Konuya ilişkin Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği Başkanı Rint Akyüz, AB Komisyonunun kotaların kalkmasına yönelik yaşanan süreci çok iyi yönettiğini ifade etti. AB'de oluşan genel kanı Rint Akyüz'e göre; 2017 den sonra AB şeker üreticilerinin serbest piyasa koşullarında rekabet edeceği ve bu sayede sektörün ayakta kalabileceği doğrultusunda.

AB'de şeker üretimine yönelik kota uygulamasının kalkıyor olmasının Türkiye gıda sanayi açısından değerlendiren Akyüz; “ 2017 yılında AB'de uygulaması bitecek olan kota sistemi, bir tek Türkiye'de uygulanıyor olacak. Kota kalktıktan sonra AB iç piyasa fiyatları serbest piyasa koşullarında şekillenecek ve dünya şeker fiyatı seviyelerine inebilecek. Gıda sanayinin en önemli hammaddelerinden biri olan şeker, AB gıda sanayicileri tarafından rekabetçi fiyatlarla kullanılırken, çok daha yüksek fiyattan şeker tüketen Türk gıda sanayinin hem iç hem de dünya pazarlarındaki rekabetçi gücü giderek düşecek. Türk gıda sanayinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde en büyük sektör olacağını öngördüklerini ifade eden Akyüz, Türkiye'de kota uygulaması devam ettiği sürece gıda sanayinin aynı ivme ile büyümesinin mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, ISO toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda izoglikoz üretim artışının AB'de yaşanacak tüm serbest piyasa şartlarına rağmen kayda değer olmayacağı ve en fazla 1 milyon tonda kalacağı tahmin edildi.

Uluslararası Şeker Örgütü Konferansına katılan Şeker Kurumu Başkanı Hüsnü Tekin ise toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede; AB'nin kota uygulamasının kaldırılması yönünde başlatmış oldukları reform sürecini takip ettiklerini belirterek, Türkiye şeker sektörünün dünya ile paralel geliştiğini ifade etti. Türkiye şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilmesi açısından önünde hiçbir engel olmaması gerektiğini ifade eden Hüsnü Tekin; “AB'de devam etmekte olan reform sürecinin son aşamasını teşkil eden, kotaların kaldırılmasıyla ilgili kararın netleşmesine müteakip Türk Şeker Sanayine de yansımalarının değerlendirileceğini ifade etti.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusuna da değinen Hüsnü Tekin sürecin Özelleştirme İdaresi tarafından yürütüldüğünü ve Kurum olarak sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bu yıl ISO toplantısına geçen yıllardan farklı olarak “Şeker ve Sağlık” konulu oturum da ilave edildi. Son zamanlarda şeker tüketimine yönelik olumsuz eleştrilerin değerlendirildiği oturumda konusunda uzman konuşmacılar yer aldı. Dr. Alison Boyd tarafından yapılan sunumda dünya genelinde yaptıkları çalışmalar kapsamında şeker tüketiminde genel bir azalma olduğunu ölçtüklerini fakat buna rağmen söylenenlerin aksine obezite oranında artış saptadıklarını belirtti. Obezite konusunu şekere bağlamanın son derece yanlış olduğunu ifade eden Dr. Boyd, en temel sebebinin hareketsiz yaşam olduğunu vurguladı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...