Reklamsız Sözcü

Tesco Kipa’ya dev vergi cezası

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Tesco Kipa'ya ağır bir vergi cezasının kesildiği açıklandı

15:44 -
Tesco Kipa’ya dev vergi cezası

Şirketten Kamuyu Aydınlatla Platformu’na yapılan açıklamada toplam 125 milyon liralık vergi cezası kesildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Şirketimizin daha önce 18.12.2013 ve 30.12.2013 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuoyunun bilgisine sunduğu üzere, Şirketimizin Tesco PLC’den kullandığı, 1 Ekim 2008 tarihi itibari ile 650.000.000.-TL (AltıYüzElliMilyon Türk Lirası) olan faizsiz fon tutarı için, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından 2009 ila 2013 yılları arasındaki 5 yıllık hesap dönemlerine ilişkin yürütülmekte olan  dar mükellef KDV tevkifatına yönelik olarak yapılan sınırlı vergi incelemesi kapsamında;

Ekim-Aralık/2008 dönemi itibari ile 30.790.410,95 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 5.542.273,97 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesi, re’sen tarh edilecek bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344’üncü maddeleri uyarınca bir kat  olmak üzere 5.542.273,97 TL vergi ziyaı cezası kesilmesini konu alan 28.11.2013 tarih ve 2013-B-313/11 sayılı  Vergi İnceleme Raporu’nun tebliğ alınmış ve,

Söz konusu rapor ile tarh edilen vergi ve cezası ile ilgili olarak, 205 Sayılı Kanun’un 22. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen üçüncü bölüm hükümleri çerçevesinde uzlaşma talebini içeren dilekçemiz  Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu’na iletilmek üzere İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na 30 Aralık 2013 tarihinde sunulmuştur.

Bu kez, yukarıda belirtilen inceleme kapsamında;

– 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/13 sayılı  Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2009 dönemi itibari ile 93.405.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 16.812.900 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344’üncü maddeleri uyarınca inceleme raporunda bir kat fazla olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 16.812.900 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 25.219.350 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,

– 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/14 sayılı  Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2010 dönemi itibari ile 60.190.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 10.834.200 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344’üncü maddeleri uyarınca bir kat olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 10.834.200 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 16.251.300 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,

-26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/15 sayılı  Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2011 dönemi itibari ile 59.865.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 10.775.700 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344’üncü maddeleri uyarınca bir kat  olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 10.775.700 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 16.163.550 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,

– 26.12.2013 tarih ve 2013-B-313/16 sayılı  Vergi İnceleme Raporu’na istinaden; Ocak-Aralık/2012 dönemi itibari ile 65.455.000 TL matrah farkı tespitine dayanarak V.U.K.’nun 30/6. maddesi uyarınca Şirketimiz aleyhine re’sen, gecikme faizi hariç, 11.781.900 TL sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tarh edilmesine, re’sen tarh edilen bu vergi üzerinden V.U.K.’nun 341 ve 344’üncü maddeleri uyarınca bir kat  olmak üzere vergi ziyaı cezası kesilmesine karar verilmiş olup, Çakabey Vergi Dairesi tarafından düzenlenen toplam 11.781.900 TL vergi ve V.U.K.’nun 339. maddesi uygulanarak yüzde elli arttırılarak takakkuk ettirilen toplam 17.672.850 TL vergi ziyaı cezasını konu alan Vergi/Ceza İhbarnamesi,

Şirketimiz yetkilileri tarafından tebliğ alınmıştır.

Yukarıda belirtilen Ocak-Aralık/2009 ila Ocak-Aralık/2012 arasındaki dönemleri kapsayan Vergi/Ceza İhbarnameleri ile Şirketimize tebliğ edilen, gecikme faizi hariç, sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi toplamı 50.204.700 TL ve vergi ziyaı cezası toplamı 75.307.050 TL’dir.
Yukarıda belirtilen Vergi İnceleme Raporlarında eleştiri konusu yapılan Şirketimiz uygulamalarının, yasal düzenlemelere uygun olduğu düşünülmekte olup yukarıda detayları verilen Vergi İnceleme Raporlarında yer alan eleştirilere ve düzenlenmiş vergi/ceza ihbarnamelerine karşı uzlaşma da dahil olmak üzere her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 15:47 24.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more