Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Akaryakıt dağıtım şirketleri, en az beş bayiden oluşan dağıtım ağlarını, lisansı aldıktan en geç altı ay sonra kurmuş olacaklar.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Yönetmelik değişikliğinde, bayilik ağının, “bayilere akaryakıt satış ve ikmal faaliyeti gerçekleştirmek için dağıtıcılarca en az beş bayiden müteşekkil olmak üzere oluşturulan yapıyı” kurmaları gerektiği belirtildi.

Yapılan değişiklikle, bayilik ağını kuran şirketlere, lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlı olmak üzere, akaryakıt ithalatı yapma izni de verildi.

Ayrıca dağıtım şirketleri, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde bayilik ağını oluşturmakla yükümlü olacak ve bayilik faaliyetinin “haklı ve mücbir sebepler hariç” altı aydan uzun süreli durduramayacaklar.

USULSÜZ ÖTV’SİZ SATIŞLARDA LİSANS İPTALİ

Yönetmeliğe eklenen bir madde ile de, mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV'siz) satışlardan dolayı, lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara bir daha lisans verilmeyecek ve bu kişiler dağıtım şirketlerine ortak olamayacak.

Yönetmelik değikliği uyarınca, ÖTV'siz satışlarda, temin ve satış arasında uyuşmazlık belirlenmesi durumunda satışın “mevzuata uygun” olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin ÖTV'siz akaryakıt temini geçici olarak durdurulacak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...