Hayvan barınağına 8 mühendis atadılar

TMMOB: ‘8 mühendisin hayvan barınağında ne işi var’

Hayvan barınağına 8 mühendis atadılar

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 8'i mühendis 13 memurun Fatih Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında ‘geçici' olarak görevlendirmesine tepki gösterdi.

Uygulamanın sürgün ve itibarsızlaştırma politikası olduğunu söyleyen TMMOB üyeleri, “Elektrik, jeofizik, kimya mühendisi hayvan barınağının yemekhanesinde ne yapar, hangi gerekçeyle görevlendirilmiştir” diyerek uygulamaya tepki gösterdi.
TMMOB, Fatih Belediyesi hayvan barınağında geçici olarak görevlendirilen 8'i mühendis 13 kişinin durumu ile ilgili basın açıklaması yaptı. TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde düzenlenen basın açıklamasına, uzmanlık alanları olmadığı halde hayvan barınağında kötü koşullarda çalışmaya zorlandıklarını ifade eden çalışanlar ile TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı katıldı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Fatih Belediyesi'ne bağlı Yedikule Hayvan Barınağı sendikal ve demokratik mücadele içinde bulunan kamu emekçileri için sürgün yeri haline getirilmekte, meslek odalarımızın ve KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen üyeleri, hayvan barınağında ‘geçici görevlendirmeye' tabi tutularak sürekli ‘mobbing'e uğratılmaktadır. Çok farklı kadrolarda görev yapan üyelerimiz, haksız, hukuksuz ve afaki gerekçelerle Yedikule Hayvan Barınağına sürgün edilmekte, bu yolla sendikadan istifaya, emekli olmaya ve başka kurumlara gitmeleri için zorlanma yapılmakta ve keyfi soruşturmalara tabi tutulmaktadır”

BU ARKADAŞLAR NE VETERİNER NE DE BU KONUDA EĞİTİM ALMIŞLAR

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, Fatih Belediye tarafından ‘geçici görevlendirme' ile hayvan barınağında görevlendirilen çalışanların görev tanımları dışında çalıştırıldıklarını vurgulayarak “Bu arkadaşlar ne veteriner, ne bu konuda eğitim almışlar, ne de uzmanlıkları söz konusu. Bu arkadaşların kadroları ve uzmanlıkları bu alanda değil” dedi. 13 kişiden 10'unun sendika üyesi olduğunu hatırlatan Solmaz, yapılan uygulama ile mesleki bilgi ve birikimi olan çalışanların itibarsızlaştırarak toplumun dışına itildiğini ifade etti.

BİR MÜHENDİS HAYVAN BARINAĞININ YEMEKHANESİNDE NE YAPAR

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ise daha önce de benzer uygulamalara şahit olduklarını söyleyerek, “Buna benzer uygulamaları Gezi süreci sonunda Şehir Plancıları Odası'nın Şube Başkanı'na, Soma'dan sonra Maden Mühendisleri Odası'nın yöneticilerine yönelik birçok sürgünde gördük. Bu kadar kör göze parmak, çalışanları bir hayvan barınağına sürmemişlerdiö dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e seslenen Metin, “Bir elektrik, jeofizik, kimya mühendisi hayvan barınağının yemekhanesinde ne yapar, hangi gerekçeyle görevlendirilmiştir. Bu onur kırıcı durumu bir meslek mensubu olarak kendisi nasıl karşılamaktadır” diye sordu.

MEMURLAR ELİ YÜREĞİNDE ÇALIŞIYOR

Kendisi de hayvan barınağında görevlendirilen Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Kadri Kılıcı ise, hayvan barınağındaki kötü çalışma koşullarından söz ederek, “Memur orada son derece kötü koşullarda yemekhanede oturuyor. İçeri girip çıkarken her an için hayvanların saldırısına maruz kalabilirsiniz. Herkesin eli yüreğinde” dedi. Daha önce de Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçici olarak görevlendirildiğini, daha sonra hayvan barınağına gönderildiğini belirten Kılıcı, “Emekli zorlaması yapmaya çalışıyorlar, emeklisi gelmemişse de ‘Başka belediyelere git' demeye çalışıyorlar. Fatih Belediyesi çalışanlarına ‘sizi de oraya gönderirim' diyerek sopa sallanıyor” dedi. Kılıcı ‘Meslekte ve memuriyette tecrübeli olan çalışanlardan yararlanmanız gerekirken, orada tüm çalışanları boş oturtarak suç işliyorsunuz” şeklinde konuştu. DHA

Loading...