Reklamsız Sözcü

6 bin ağaç kesiminin ardından!

Kolin Grubu: Bundan sonra da hukuka uygun şekilde hareket edeceğiz

16:17 -
6 bin ağaç kesiminin ardından!

Manisa'nın Soma ilçesi Yırca köyünde kurulacak termik santral için 6 bin zeytin ağacını kesen Kolin Şirketler Grubu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka uygun şekilde hareket edeceklerini bildirdi.

Soma Kolin Termik Santrali inşaat süreci hakkında basına yansıyan görüş ve tepkilerin hukuki süreci ve gerçekleri tam ve net yansıtmaması sebebiyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “28 Ağustos 2012 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından Manisa'nın Soma ilçesinde yer alan kömür rezervlerinin milli ekonomiye elektrik üretmek suretiyle kazandırılması için rödevans ihalesi düzenlenmiştir. Söz konusu ihalede kamuya ödenecek yıllık rödevans bedeli üzerinden bir yarışma yapılmış ve şirketimiz, en yüksek bedeli ödemeyi taahhüt ederek ihaleyi kazanmıştır. Buna göre şirketimiz, 3 Ekim 2012 tarihinde TKİ ile imzalanan rödevans sözleşmesi uyarınca her yıl en az 1.266.630.000 TL'yi, güncellemeyile artırılan tutarı ile birlikte TKİ'ye ödeyecektir. Çevre standartlarına uyum ve teknolojisi bakımından Türkiye'de bir ilk olacak olan Soma Kolin Termik Santrali için santralin kurulacağı alan ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan ön lisans belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ise ÇED olumlu belgesi alınmıştır. Milli kaynaklarımızın ivedilikle kullanılması ve bu yolla enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması bakımından büyük önem taşıyan projenin yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar dolar olup inşaatında bin 500-2 bin kişiye, faaliyete geçtikten sonra da bin kişiye istihdam yaratılacaktır. Proje ile ilgili kamu yararı kararı, EPDK tarafından 26 Aralık 2013 tarihinde verilmiş ve 13 Ocak 2014 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Acele kamulaştırma kararı ise Bakanlar Kurulu tarafından alınmış ve 10 Mayıs 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu kararı müteakip kamulaştırılacak taşınmazlara Hazine adına el koyulmasına karar verilmiştir. Bilahare Hazine adına Soma İcra Müdürlüğü tarafından taşınmaz maliklerine tahliye emri gönderilmiş ve ilgili taşınmazlar, proje şirketimize teslim edilmiştir. Yapılan işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından 21 Nisan 2014 tarihinde alınan ve 10 Mayıs 2014 tarih ve 28996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ve bu karara istinaden hukuka uygun bir şekilde alınan mahkeme kararları ve buna uygun yapılan işlemlerdir. Önceki akşam itibariyle medyada, Greenpeace avukatının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)'nden aldığı bilgiler dayanak gösterilerek Danıştay'ın, Bakanlar Kurulu'nun verdiği acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurduğu şeklinde haberler yayımlanmış ve konu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Şirketimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuka uygun şekilde hareket edilecektir.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more