Reklamsız Sözcü

AKP zenginleri şatoya merak sardı

AKP’li yönetici Sebahattin Özkan önderlik yaptı. Yandaş Sinpaş, AKP’li müteahhit Volkan Başeğmez ve avukat Bilgiç Ertürk, Almanya’da üç şato aldı. SÖZCÜ şatoların izini sürdü

07:19 -
AKP zenginleri şatoya merak sardı

Ali GÜLEN / SÖZCÜ ALMANYA
AKP döneminde zenginleşenlerin milyonları artık Almanya'ya akıyor. “Özel amaçlı alımlar” olarak değerlendirilen emlak alımlarında başı Sebahattin Özkan çekiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'la fotoğraflar çektiren Özkan, henüz birkaç yıl önce Frankfurt'ta ortaya çıktı. Özkan, AKP döneminde büyüyen Sinpaş İnşaat, Ankaralı müteahhit Bleda İnşaat'ın sahibi Volkan Başeğmez ve perde arkasında duran Avukat Bilgiç Ertürk ile birlikte Almanya'nın en pahalı yerlerinde emlak yatırımlarına girişti. İlk olarak avukat Bilgiç Ertürk, 2010 yılında müvekkilleri adına eski Doğu Almanya'da 1876 yılında yapılan bir şatoyu, Gentzrode Şatosu'nu satın aldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki bu şato Paderborn yakınlarında. 2012'de Sebahattin Özkan, yine avukatı Bilgiç Ertürk, Volkan Başeğmez ve Sinpaş ile Hessen Eyaleti'nin Usingen Kenti yakınlarındaki Kransberg Şatosu'nu, milyonlarca Euro'ya aldı.

İmar izni yok ama…

Turistik şatoyla ilgili henüz imar izinleri yok ama satış işlemleri gerçekleşti. Ardından bazı bölümlerinde, “iyileştirme” için tamiratlara başlandı. Şato, bazı bölümlerinin çökmesi tehlikesi de başgösterince turizme kapandı. Turist otobüsleri kapıda kalırken, belediye şatoyu “Artık turistik değil” diye listeden çıkardı. Bu gelişmeler olurken, Schaumburg Şatosu'nun da satışı yapıldı. Bunun için önden 1 milyon Euro hemen ödendi. Bu şatonun satılmasına Balduinstein halkı karşı çıktı ancak alıcı Türkler, halkla buluştu. Bir iddiaya göre otomobil sektöründe de boy gösteren Özkan, şatoyu almıştı ama ne yapacağını bilmiyordu. Yaklaşık iki ay önceki toplantıda Almanlar'a, “Türk düğün salonu yapacağım” deyince ortalık karıştı.
AKP'ye yakın dörtlünün asıl bombası Frankfurt'ta patladı. İflas eden ve 2013 yılında artık kurtulamayacağı ortaya çıkan yaklaşık 200 milyon Euro'luk Neckermann binası satışa çıktı. Değeri 200 milyon Euro'yu aşıyordu ama bunu verecek Alman yoktu. Sıkı pazarlıklar sonunda Özkan, diğer üç ortağı ile 340 bin metrekarelik bu arsayı ve binalarını, 46 milyon Euro'ya satın aldı.

SÖZCÜ'den kaçtı

Neckermann'ı sıçrama yapmak için merkez üssü yapacağını belirten Özkan, SÖZCÜ'nün “Şatoları Erdoğan için mi aldınız” sorusuna “Bu nereden çıkıyor? Sonra konuşuruz” cevabını verdi ancak sonra telefonunu açmadı.

 

Bal­du­ins­te­in böl­ge­sin­de­ki ün­lü şa­to, Avus­tur­ya, Ma­ca­ris­tan- Prus­ya sa­va­şın­da çok önem­li mü­ca­de­le­le­re ta­nık­lık et­ti. Bir dö­nem­ Avus­tur­ya Prens­le­ri ka­lı­yor­du. 1990'da Mi­mar Jo­sef Mund, ta­mir et­me ama­cıy­la 6 mil­yon Mar­k'­a al­dı. Ar­dın­dan de­ğe­ri art­tı.

 

 

 

1861'de böl­ge­de bir çift­lik kur­mak is­te­yen Jo­hann Gentz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan şa­to­nun mi­ma­rı Carl von Die­bitch. Bir­çok kez el de­ğiş­ti­ren şa­to, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı'n­da Na­zi­ler ta­ra­fın­dan mü­him­mat de­po­su ola­rak kul­la­nıl­dı. Bir ara Sovyetler'in savaşta karargahı oldu.

 

 

1876'da Doğu Almanya'da yapıldı. Hessen Eyaleti'nin Usingen kenti yakınlarında. 2. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in merkez üslerinden biri olan şatoya savaştan sonra ABD'liler el koydu. ABD'liler, 1990 yılında şatoyu Alman Devleti'ne iade etti.

 

 

Kışla bile aldılar

Ay­nı grup, Mon­to­ba­ur'­da­ki 153 hek­tar­lık Wes­ter­wald Kış­la­sı'nı da al­dı! An­cak pro­je, te­si­sin sa­tış iş­le­mi ger­çek­leş­me­si­ne rağ­men, imar de­ği­şik­li­ği iş­lem­le­ri, alıcıların istediği gibi olmadığı için şim­di­lik bek­li­yor.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 00:16 23.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more