Reklamsız Sözcü

Ali İsmail Korkmaz, vali korkar

Eskişehir'de geçen yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili açılan davanın görüleceği Kayseri’de bugünkü ilk duruşma öncesi güvenlik önlemleri alındı.

android-time 08:55
Ali İsmail Korkmaz, vali korkar
Eskişehir'de geçen yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüyle ilgili açılan davanın görüleceği Kayseri’de bugünkü ilk duruşma öncesi güvenlik önlemleri alındı.

KAYSERİ'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. ‘Güvenlik' gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye taşınan dava için emniyet olağanüstü önlemler aldı.

SAVAŞ HAZIRLIĞI GİBİ!

Davanın, eski adliye binasında görüleceği öğrenildi. Adliye çevresine Çevik Kuvvet barikatları yerleştirildi. Kayseri Emniyeti'nde polislerin izinleri iptal edildi. Duruşma için Adana, Kahramanmaraş, ve Kırşehir'den 500 polis Kayseri'ye gitti. Ali İsmail'in ölümüyle ilgili davanın görüleceği adliye ve çevresinde, yaklaşık 2 bin polis ile 2 TOMA'nın görev yapacağı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen bir polis helikopterinin de duruşma boyunca adliye binası üzerinde görüntü alacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR’DEN 9 OTOBÜS

Ali İsmail Korkmaz’ın ölümü ile ilgili 5’i tutuklu 8 sanığın yarın Kayseri’de yapılacak olan ilk duruşması izleyecek olanlar Eskişehir’den 9 otobüsle Kayseri’ye hareket etti.

Çeşitli odalar, sendikalar ve demokratik kitle örgütü üyesi yaklaşık 300 kişi bu akşam saat 22.00 sıralarında Eskibağlar Mahallesi Espark Alışveriş Merkezi önünde toplandı. Kalabalık sık sık ‘Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur’, ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’, ‘Ali’nin katili AKP’nin polisi’ şeklinde slogan attı. Duruşmayı izlemek amacıyla Kayseri’ye giden grupta yer alan Öğrenci Kolektif üyesi Hazal Öztürk, “Ali İsmail Korkmaz’ın davasını Kayseri’ye kaçırdılar, duruşmasını da parçaladılar. Eskişehir’de kaybettiğimiz arkadaşımızın davası için Kayseri’ye gidiyoruz. Orada olacağız. Güvenlik önlemlerinin alındığının haberini aldık. Ama bu durumlar bizi yıldıramaz. Biz Ali İsmail’in sıra arkadaşlarıyız. Bu yolda beraber yürüdük. Hukuksuzluğun önüne geçmeye çalışacağız. Bu sebeple Kayseri’de Ali’nin davasının görüleceği adliyenin önünde olacağız” dedi.

Kalabalık yanlarında getirdikleri çeşitli yazıların olduğu dövizlerle birlikte kendileri bekleyen otobüslere bindi. Ali İsmail Korkmaz davasının duruşması için Eskişehir’den toplam 9 otobüsün Kayseri’ye hareket ettiği belirtildi.


DURUŞMAYI İZLEMEYE GELENLER ARANIYOR

Eskişehir’de geçen yıl Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün Kayseri'de yapılacak. Birçok kentten duruşmayı izlemek için otobüslerle Kayseri’ye doğru yola çıkan vatandaşlar, kentin girişinde durdurularak aranıyor.

Gezi'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi isyan etti:

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Kayseri’de sabah erken saatlerinde Adliye önünde de çok yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis araçları ve TOMA’ların beklediği görüldü.

Adil yargılama istiyoruz

Ağabey Gürkan Korkmaz, “Bu isteğimiz, maalesef mümkün görünmüyor” dedi ve ekledi: Şu anki hukuki süreç, canımızı kardeşimin ölümünden daha çok acıttı

Ali İs­ma­il Kork­maz, Es­ki­şe­hi­r'­de­ki Ge­zi Par­kı eylemlerinde dö­vül­dü, 38 gün ko­ma­da kal­dık­tan son­ra ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Tür­ki­ye'yi aya­ğa kal­dı­ran olay son­ra­sı haklarında dava açılan 1'i po­lis 5 ki­şi bu­gün ilk kez ha­kim ka­rı­şı­sı­na çı­ka­cak. Da­va­nın gö­rü­le­ce­ği ye­rin Kay­se­ri ol­ma­sı ise bü­yük tep­ki top­la­dı. Kork­maz Ai­le­si'nin tek bir is­te­ği var: Adil yar­gı­la­ma…

Kanuni boşluklar var…

Da­va ön­ce­si açık­la­ma ya­pan Ali İs­ma­il Kork­ma­z'­ın avu­kat ağa­be­yi Gür­kan Kork­maz, şu an­ki hu­ku­ki sü­re­cin Ali İs­ma­il'­in ölü­mün­den da­ha faz­la can­la­rı­nı acıt­tı­ğı­nı söy­le­di. Gür­kan Kork­maz, tu­tuk­lu tek po­lis için mü­eb­bet is­ten­di­ği­ni, di­ğer tu­tuk­lu­la­rın ise bu po­li­se yar­dım et­mek­ten yar­gı­lan­lan­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, bu­nun hu­ku­ki boş­luk oluş­tur­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Kork­maz, şöy­le ko­nuş­tu: “Bu yar­gı dü­ze­nin­de 3-5 se­ne ile kurtulma ih­ti­mal­le­ri var. Evet adil bir yar­gı­la­ma bek­li­yo­ruz. Bu müm­kün mü, şu za­ma­na ka­dar ge­len sü­reç­te müm­kün ol­du­ğu gö­zük­mü­yor.”

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 11:5903.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more