Sözcü Plus Giriş

Bayrağımız yerlerde, paçavralar ellerde

Ülkeyi bu hale getirenler utansın...

07:07 -
Bayrağımız yerlerde, paçavralar ellerde

Bayrağımız yerlerde!

AKP'nin Ağrı mitinginden sonra meydan, yerlere atılan Türk Bayraklarıyla doldu. Binlerce bayrak, ayaklar altına alındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Ağrı'da yaptığı miting sonrası yürek burkan görüntüler oluştu. Meydanda toplananlar, mitingin sona ermesinin ardından kendilerine dağıtılan binlerce Türk Bayrağı'nı yerlere attı. Bayraklar yerlerde sürünürken, gelip geçenler de bayrakları çiğnedi. Miting sonrasında Türk Bayrakları dışında pet şişeler, kumanya kutuları, parti bayrak ve afişlerinden oluşan bir çöp yığını da kaldı.

Paçavralar ise ellerde

Mehmetçiğin gözü önünde şov yaptılar

BDP, ye­ni sı­nır ka­ra­kol­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­nı pro­tes­to et­mek için Hak­ka­ri'nin Şem­din­li il­çe­si De­re­cik Bel­de­si'nin Irak sı­nı­rın­da­ki Ye­şi­lo­va Kö­yü'n­de Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu önün­de ey­lem dü­zen­le­di. PKK ve KCK'­nın söz­de bay­rak­la­rı­nın ta­şın­dı­ğı ey­le­me Hak­ka­ri, Yük­se­ko­va ve Şem­din­li'den ge­len yak­la­şık bin ki­şi ka­tıl­dı. BDP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­mit Gey­la­ni ve BDP Hak­ka­ri Mil­let­ve­ki­li Adil Zo­za­ni de ey­lem­ci­ler ara­sın­day­dı. Sa­baha ka­dar sü­ren ey­le­mi­n ar­dın­dan, ka­ra­kol önü­ne ge­len­ler ses­siz­ce da­ğıl­dı.

 

Re­zil adam ayak­la­rı­nı sil­di

Bir­çok ki­şi ay- yıl­dız­lı bay­ra­ğı çiğ­ne­yip geç­ti. Bir haddini bilmez bay­rak­la ayak­ka­bı­sı­nı sil­di.

 

 

 

Be­le­di­ye iş­çi­le­ri bay­ra­ğı­mı­zı sü­pür­dü

Mitingden sonra bin­ler­ce Türk Bay­rağı uzun sü­re yer­de kal­dı. Son­ra da ge­len çöp­çü­ler bay­rak­la­rı sü­pürüp kam­yo­na yük­le­ye­rek çöp­lü­ğe gön­der­di.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more