Reklamsız Sözcü

Bozdağ’dan Kaç-AK Saray özrü!

Bakan Bozdağ TBMM Genel Kurulu'nda ‘Bürokratlar beni yanılttı ‘ dedi ve özür diledi.

android-time 12:33
Bozdağ’dan Kaç-AK Saray özrü!
Bakan Bozdağ TBMM Genel Kurulu'nda ‘Bürokratlar beni yanılttı ‘ dedi ve özür diledi.

TBMM Genel Kurulunda dün gece HSYK Yasasında değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında Kaç-AK Saray da tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sarayın kaçak ve mahkemelik olduğunu, 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının gereğinin yapılmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yapılan itiraz üzerine bu kararın kaldırıldığını öne sürdü.
Gök'ün bu bilginin yanlış olduğunu ve Bakanın Meclisi yanılttığını belirtmesi karşısında Bozdağ “Karar yanımda göstereyim” dedi ancak böyle bir karar olmadığı için gösteremedi ve Levent Gök'e de bir örneğini veremedi.

Gök'ün ısrarla kararı istemesi karşısında Genel Kurul oturumuna kısa bir ara verildi. Arada Başkanlık Divanının arkasındaki dinlenme odasında yapılan görüşmede Levent Gök, Bozdağ'dan sözlerini düzeltmesini ve kendisinden özür dilmesini istedi.

Bakan ‘bürokratlar beni yanılttı ‘ dedi ve özür diledi.

Gecenin tartışması tutanaklara şöyle yansıdı

LEVENT GÖK – (…) geçen gün Sayın Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı bütçesi de görüşürken açıkladı ama farklı bir mahkemeden bahsetti, Ankara 11. İdare Mahkemesinden bahsetti. Ankara 5. İdare Mahkemesinin…

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – 5’inci değil 11’inci.

LEVENT GÖK (Devamla) – 5’inci, hayır, Sayın Bakan tam 25 sayfalık Ankara 5. İdare Mahkemesinin birinci dereceden üçüncü dereceye sit alanına düşürülmesi ve ayrıca çevresindeki açılan yolların nâzım imar planına aykırılığından dolayı vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı ortadadır. Bu karar kaldırılmamıştır. Ama endişem o dur ki, 5. İdare Mahkemesinin Başkan ve üyeleri değiştirilebilir bu arada. Şimdi, bir mahkeme kararı ortadayken bu mahkeme kararına uyulmasını herhâlde Adalet Bakanından beklemek hepimizin hakkıdır. Bu karar ortada durduğu bir zaman dilimi içerisinde başka bir konu tartışılamaz.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Gök’ün söylediği Ankara 5. İdare Mahkemesinin bir kararı var. Benim Plan ve Bütçe Komisyonunda bahsettiğim karar Ankara 11. İdare Mahkemesinin kararı.

LEVENT GÖK (Ankara) – Ben bunu söyledim.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – O kararla ilgili Danıştay 14. Dairesi (2014/3469) esas no.lu şeyle karar vermiştir.

LEVENT GÖK (Ankara) – 5 ne oldu efendim?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Onu da söyleyeceğim.

5. İdare Mahkemesi (2011/1879) esas numaralı dosyasında İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir ama Bölge İdare Mahkemesi de bunu kaldırmıştır. Şu andaki durum bu. Dolayısıyla, mahkeme kararıyla engellenmiş bir şey yok. Mahkeme bir karar vermiş, diğer mahkeme de bu kararın yürütmesini kaldırmıştır. Olay bundan ibarettir.
Benim bahsettiğim 5 değildi çünkü ona ilişkin bir sorun yoktu, öbürüyle ilgili tartışıldığı için ben ondan bahsetmiştim. İki karar da burada var.

LEVENT GÖK (Ankara) – 5’i ne zaman kaldırdınız Sayın Bakan? 5’in kararı ne zaman kaldırıldı Sayın Bakan?

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – O da burada, şey de burada, ben sana vereyim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19’uncu Birleşiminin On İkinci Oturumunu açıyorum.
655 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edeceğiz.
Sayın Bakan, bir açıklama yapacaktınız galiba.
Buyurun.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce Sayın Gök’ün bahsettiği 5. İdare Mahkemesi kararıyla ilgili bilgi verirken orada bürokrat arkadaşların bana naklettiği şekilde konuştum. Onlardan, elimizde mahkeme kararları var, bu 5. İdare Mahkemesinin verdiği kararın akıbetini sorduğumda, işte, “Bölge idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.” şeklinde beni bilgilendirdiler. Ben, onun üzerine, size yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ifade ettim. Siz karar söyleyince ben kararı istedim. Tabii, bu arada, onlar, yürütmeyi durdurma talebini ret kararı verdiğini bana anlatırken, sehven öyle ifade ettiğini söylediler. Kusura bakmayın. O nedenle, aktarılan bir bilginin, sehven yanlış aktarılması nedeniyle ben size onu doğru bilgi olarak takdim ettim, düzeltiyorum. 5. İdare Mahkemesinin verdiği YD’ye karşı itiraz, bölge idare tarafından reddedilmiştir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 12:4327.11.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more