Çeşme’nin ölüm fermanı

İzmir’in güzide ilçesi Çeşme’nin TOKİ ile başı belada.

Çeşme’nin ölüm fermanı

Gökmen ULU / SÖZCÜ

Eğer Başbakanlık, uyarı, itiraz ve yargı sürecine karşın TOKİ projesini hayata geçirirse, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Çeşme ağır darbe alacak. İlçenin karakteristik mimari yapısı bozulacak.
İzmir Çeşme, doğal güzellikleri ile adeta bir cennet… Bu özellikleri her yıl yüzbinlerce turisti Çeşme'ye çekiyor. Fakat AKP iktidarı'nın yeni bir girişimi, Çeşme'yi sevenleri kara kara düşündürüyor.

ART ARDA DAVALAR AÇILDI, AMA DURMADI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Reisdere mevkiindeki Hazine arazisine konut projesi hazırladı. 1153 konut yapma amacı ile oluşturulan projenin birinci etabında 550 adet konut, 1 adet 600 kişilik cami, 2 büfe, 1 ilkokul, 1 lise, ikinci etapta ise 603 konut, 4 büfe, 1 adet 600 kişilik cami, 1 ilkokul, 1 lise yapılması planlandı. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın talimatı ile harekete geçen TOKİ, bu projesi hakkında yerel yönetime, STK ve Çeşmeliler'e danışmadan, kendi başına karar aldı ve tepki gördü. Kısa süre sonra TOKİ planının, imar planlarına aykırı olduğu iddia edildi. Projede yeşil alan ve sosyal donatıya yer olmadığı görüldü. Projeye karşı, Mimarlar Odası ile Çeşme Belediyesi ayrı ayrı yargıya başvurarak yürütmeyi durdurma ve iptal istemi ile dava açtı. Ama TOKİ yargı sürecini beklemedi. 22 Mart 2014 günü yapılan ihaleyi Niyazi Bayramoğlu'na ait şirket aldı. Yerel seçim bittikten sonra inşaat faaliyeti de başlamadan sona erdi, ancak tartışmalar bitmedi. İzmir Valisi Mustafa Toprak, Çeşme'deki TOKİ projesine ÇED onayı olmadan onay verdi. İzmir Mimarlar Odası'nın açtığı davada, 9 Eylül'de yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkeme, “4 katlı yapılaşmanın ilçedeki 2 katlı konut geleneğine aykırı olduğu”, “nüfus yoğunluğu artışının bölge içindeki donatı dengesini bozacağı” gerekçeleri başta olmak üzere projenin kamu yararına uygun olmadığına hükmetti. TOKİ, İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Ancak itiraz 4 Kasım'da reddedildi. Böylece, projeye olanak sağlayan planın yürütmesinin durması kesinleşti. Şimdi dava esastan görülecek.

Yargı kararları hiçe sayılıyor

Mi­mar­lar Oda­sı İz­mir Şu­be Baş­ka­nı Ha­san To­pal, Çeş­me TO­Kİ pro­je­si­ne ilk gün­den be­ri kar­şı çı­kı­yor. Mah­ke­me­nin yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan To­pal, “An­la­şı­lan yar­gı ka­rar­la­rı hi­çe sa­yı­lı­yo­r” de­di. Da­va açan ta­raf­lar­dan bir di­ğe­ri olan Çeş­me Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Dal­kı­lıç ise “Ko­nut ya­pı­mı­na de­ğil, yo­ğun­lu­ğa kar­şı­yı­z” di­ye ko­nuş­tu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...