Gezi Parkı ve Taksim Meydanı imar planında yok

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü de hazırladığı taslakta Gezi Parkı ve Taksim Meydanı’nı 1/5000 ölçekli imar planı dışına çıkardı.

Gezi Parkı ve Taksim Meydanı imar planında yok

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası Projesi'ne 2015-2019 Stratejik Planı'nda bütçe ayırdığının ortaya çıkmasının ardından, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü de hazırladığı taslakta Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nı 1/5000 ölçekli imar planı dışına çıkardı.

Plan dışı bırakılan alanla ilgili olarak kesinleşmiş yargı kararı olduğunu belirten Mücella Yapıcı, “Danıştayı baskı altına alıp karar düzeltmeyi uman bir hal var” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nı değerlendirmek ve yeni planda yapılacak düzenlemeleri tartışmak üzere Beyoğlu Belediyesi'nde katılım toplantısı düzenledi. 17 Temmuz 2014 tarihinde düzenlenen ilk toplantının ardından dün düzenlenen ikinci toplantıda Beyoğlu'nda yapılacak yeni plan masaya yatırıldı. Şehir Planlama müdürlüğünden yetkililerin de yer aldığı toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, üniversiteler, İstanbul Sanayi ve Ticaret Odaları, Beyoğlu sınırları içerisindeki muhtarlıklar ve mahalle dernekleri davet edildi. Ancak toplantıda, geçtiğimiz hafta İBB'nin hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı'nda bütçe ayrıldığı ortaya çıkan ve otobüs durakları için başlayan kazı çalışmaları nedeniyle tartışma yaratan Gezi Parkı ve Taksim Meydanı’nın plan taslağına beyaz bir alan olarak işlenerek plan dışı bırakıldığı görüldü.

BEYOĞLU'NUN KALBİ TAKSİM MEYDANI VE GEZİ PARKI, PLAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMIŞ

Toplantıya katılan Mimarlar Odası eski Genel Sekreteri Mücella Yapıcı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, plan notu ve plan raporu olmayan ‘ciddiyetsiz' bir belge ile karşılaştıklarını söyleyerek “Skandal niteliğinde bir şey ile karşılaştık. Beyoğlu'nun kalbi olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı plan sınırları dışına çıkarılmıştı. Üzerinde bembeyaz bir leke vardı. Ne park görünüyordu ne meydan” dedi.

SİYASİLER KARAR VEREMEDİKLERİ İÇİN BEYAZ BIRAKILMIŞ

1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'nın plan bütünlüğü ve kamu yararı olmadığı için iptal edildiğini hatırlatan Yapıcı, toplantıya katılan yetkililerin, “Siyasiler bu noktada karar veremedikleri için bunu şimdilik plan dışına çıkardık” dediklerini aktardı. Yapıcı, “Bu, önce plan yapma usulü ve prosedürüne aykırıdır. Taksim SİT alanı sınırları bellidir ve bu sit alanı sınırları değiştirilemez. Bu alan içinde toplu tek yeşil alandır, depremde tek toplanma alanıdır. Bu kabul edilemez” dedi.

‘İKİ KERE İKİ BEŞ EDER Mİ’ DİYE SORULACAK BİR REFERANDUMUN YOLU

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile ilgili kesinleşmiş bir dava sonucu olduğunu hatırlatan Yapıcı, söz konusu alanın referandum konusu olamayacağını savundu. Yapıcı sözlerine şöyle devam etti:

“Her ne kadar Danıştay'ın düzeltme kararı bekleniyorsa da yargı kararı kesinleşmiştir. Fakat cumhurbaşkanının yargıyı açıktan vatan hainliği ile tehdit ettiği bir noktada karşımıza beyaz bir lekeyle çıkan plan skandal niteliğindedir. Bu karar ‘2 kere 2, 5 eder mi' diye sorulacak bir referanduma doğru götürmenin bir yolu olabilir. Danıştayı tekrar baskı altına alıp karar düzeltmeyi uman bir hal var. Taksim Parkı parktır, meydan meydandır. Bunu sınır dışına çıkararak herhangi bir sonuca varılamaz” dedi. Hazırlanan planın onay için Koruma Kurulu'na gideceğini belirten Yapıcı, “Onca insan öldü, kimileri gözünü kaybetti, insanlar ayağa kalktı. Hiçbir şeye mi saygınız yok” diyerek plana tepki gösterdi.

DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...