Reklamsız Sözcü

Keşke evladım hayatta olsaydı da ben ölseydim

Fatih Hilmioğlu ölmeden ‘nihayet’ tahliye edildi!

android-time 07:09
Keşke evladım hayatta olsaydı da ben ölseydim
Fatih Hilmioğlu ölmeden ‘nihayet’ tahliye edildi!

Hapisten çıkmadan önce konuşan Hilmioğlu, “Tek suçum yobazlarla mücadele etmekti. Suçsuz insanları diri diri mezara gömdüler” dedi

Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, çocukları ve eşinden bahsederken gözleri doldu. Hapistekilerle ilgili hayli endişeliydi. Neye üzüleceğine şaşırmış bir adam, bir hekim, rektör, bir bilim insanı var karşımda… İşte anlattıkları:

BURADA çok ağır hastalar var. Bunu bir hekim olarak söylüyorum. Levent Ersöz, böbrek kanseri. Zaten tahliye etseler bile hastaneden çıkamaz. General Rıfka Durusoy da Muzaffer Tekin de öyle…

BU davanın özünde iki temel iddia var. Birincisi, ‘Ergenekon terör örgütü var' iddiası. İkincisi bu örgütün darbeye teşebbüs ettiği…

MAHKEMELER devletin istihbarat kurumlarına sordu. Böyle bir örgütün varlığı tespit edilemedi. Bu örgütün varlığını iddia eden tek kişi Tuncay Güney'dir. Güney, “Ergenekon eşittir, TSK” demiştir. Bu akıl dışı iddia dışında Ergenekon'un varlığı kanıtlanamamıştır.

ÖRGÜT yöneticileri olduğu iddia edilen kişiler dahi birbirini tanımamaktadır. Bu davada hukuk dışı elde edilmiş sahte delillere dayanılmıştır. Bir kumpas olduğu ortadadır.

DAVA meşrutiyetini yitirmiştir. 1 saat bile beklemeksizin buradaki insanların tahliye edilmeleri ve gerekirse yeniden adil bir şekilde yargılanmaları gerekir. Aynı zamanda bu davalardaki açık adaletsizliğe yol açan bütün polis, savcı ve hakimlerin de yargılanarak gerçeklerin ortaya çıkarılması şarttır. Adalet böyle tecelli edecektir.

BENİM tek suçum Malatya Üniversitesi Rektörü olarak yobazlarla, bölücülerle, yiyicilerle mücadele etmekti. Keşke evladım hayatta kalsaydı da ben bu cezaevinde ölseydim. Çocuklarınızla çok oynayın ben geciktim. Eşim gözümün önünde eriyor. Elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Neye üzüleceğimi şaşırdım. Burada suçsuz insanları diri diri mezara gömdüler.

6 ay sonra yine hapse girebilir

ER­GE­NE­KO­N'­dan 23 yı­la mah­kum olan Malatya İnö­nü Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Fa­tih Hil­mi­oğ­lu, tah­li­ye edil­di. 30 Oca­k'­ta İs­tan­bul Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si'n­den Hil­mi­oğ­lu için alı­nan ra­por­da ‘Ce­za­evin­de ka­la­ma­z' de­nil­miş­ti. Hilmioğlu'nun yaptığı bireysel başvuru kapsamında raporu de­ğer­len­di­ren Anayasa Mahkemesi, Hil­mi­oğ­lu' nun ‘sağ­lık ko­şul­la­rı' ge­rek­çe­siy­le ted­bi­ren tah­li­ye­si­ne ka­rar ver­di. 6 ay içinde esas mah­ke­me­nin ko­nuy­la il­gi­li ka­rar ver­me­si ge­re­ki­yor. Yok­sa Hil­mi­oğ­lu 6 ayın so­nun­da tek­rar ce­za­evi­ne gi­re­cek.
Silivri Cezaevi'nden dün akşam çıkan Hil­mi­oğ­lu, özgürlüğün ilk dakikalarında “Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt var­sa ba­şı kim­? Ka­nar­ya Se­ven­ler Der­ne­ği'­nin bi­le ba­şı var­ken böy­le bir ör­gü­tün ba­şı­nın ol­ma­ma­sı na­sıl izah edi­le­bi­lir?” dedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 07:3221.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more