Meclis Başkanı’na 8 milyonluk köşk!

Başkanlık konutu yıkıldı. Yerine yenisi yapıldı. Bina Çiçek’e tahsis edildi ama o ‘Oturmayacağım’ dedi

Meclis Başkanı’na 8 milyonluk köşk!

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Atatürk Orman Çiftliği’nde, Başbakanlık diye başlayan binayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına dönüştürdü, adına da Ak Saray adını verdi. TBMM’de grubu bulunan partilerin temsilcilerinin oylarıyla, Çankaya köşkünün yakınında bulunan TBMM Başkanlık Konutu yıktırıldı yerine yerli ürünler kullanılarak lüks bir konut yaptırıldı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in İçtüzük gereği bu konutta oturması gerekiyor. Ancak, Çiçek yapımını yakından takip ettiği konuta taşınmama kararı aldı ve buranın sadece yabancı heyetlere verilecek yemeklerde kullanılmasını kararlaştırdı.

1984 yılından önce Yunan Sefareti olarak kullanılan binanın günün ihtiyaçlarına uygun olmaması, eskimiş olması dikkate alınıp, TBMM’nin temsil edileceği, yabancı heyetlerin ağırlanacağı yeni bina yapılmasına 2012 yılında Başkanlık Divanı’nda karar verildi. Yeni konutun teması Türk mimarisi oldu, çağın tanığı bir bina olarak tasarlandı ve yapılana geçen yılın Nisan ayında başlandı. 3 bin 879 metrekare arsa içerisinde bulunan resmi konut; üç Bodrum, bir zemin ve bir birinci kat (üst kat) olmak üzere toplam beş kattan oluşuyor. Zemin kat; temsil ve ağırlama hizmetlerinin karşılanacağı alan ve bu alanda farklı ölçülere sahip üç salon yer alıyor. Ana giriş holünden ahşap dairesel çift merdivenle üst kata ulaşılıyor. Üst kat, çalışma ofisi ve özel yaşam alanı (konut) şeklinde dizayn edildi. Bodrum katlar ise müştemilat (mutfak, otopark, sığınak, kazan dairesi vb.) alandan oluşuyor.

Yeşil bina özelliği taşıyor

Aynı zamanda yeşil bina özelliği taşıyan Resmi Konut, 750 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip. Genel olarak betonarme inşa edilen konutun üst katı tamamen ahşaptan yapıldı. Üst katın cephesi ahşap lambri, diğer katları küfeki taşı ile kaplı. Konutun zemin kaplamalarında İznik çinisi bordürler, mermerler ve halı; tavanlarda ise ahşap oyma desenler kullanıldı. Başkanlık Resmi Konutu’nun iç ve dış cephelerinde Türk mimarisini yansıtan süsleme sanatları ve el işçilikleri kullanıldı, cephelere ve ana mahallere tezyinatlar, geniş saçaklar ve cumbalar yapıldı. Giriş holündeki İznik çinisi süslemesinde, Kaşgarlı Mahmud’un “Divanü Lugati’t Türk” kitabının içinde yer alan dünya haritası ile Matrakçı Nasuh’un, “İstanbul gravürü eserine yer verildi.

Her şeyi hazır ama

Enerji kaybını en aza indiren mimarisi nedeniyle “yeşil bina” sertifikası alması beklenen konutta, başkan ve konukları için 2 ayrı bölüm tasarlandı. Terliğinden havlusuna kadar tüm eksiklikleri giderilen binada özel desenli halılar ve çiniler kullanıldı. Meclis Başkanı’nın ikameti için hazırlanan bölüme tümüyle eski konutun mobilyaları konuldu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in oturması gereken konutun bütün ihtiyaçları karşılanmasına rağmen, çiçek, Başkanlık konutçunda değil, kendi evinde oturmayı tercih etti. SÖZCÜ’nün sorusu üzerine, “Böyle bir binaya TBMM Başkanlığının ihtiyacı vardı. Burası Devleti temsil eden bir yer . Mimari projesi, kullanılan malzemelerin tamamı yerli. Binayı yaptırmak bana kısmet oldu ama ben oturmayacağım. Bizden sonra gelecek başkan oturur mu bilemem” dedi.

Hayat ağacı da var

Seramik üzerine işlenen haritada Türklerin yaşadığı bölgeler ile bunların bağlantı kurduğu bazı ulus ve ülkeler gösteriliyor. Konutta göze çarpan bir başka simge de “Hayat Ağacı”. Eski Türklerde bir ucu yerin derininde, bir ucu da gökte ve gökteki ucunda ise gök tanrısı olduğuna inanılan ağaç tasavvuru konutun duvarlarını süslüyor.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...