Sözcü Plus Giriş

Tutuklu vekiller konusunda flaş gelişme

TBMM'de AKP, CHP ve BDP tutuklu vekiller konusunda uzlaştı.

21:04 -
Tutuklu vekiller konusunda flaş gelişme

TBMM’de AKP, CHP ve BDP Anayasa’nın 83 ve 84. maddelerinde yapılacak değişiklik konusunda uzlaştı.

AKP, CHP ve BDP milletvekillerinden oluşan çalışma grubu, tutuklu ve hükümlü milletvekilleri için Anayasa değişikliği yapılması konusunda toplantı yaptı.

Toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan katıldı.

Şentop, toplantıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Daha önceki toplantıda anlaştığımız, Anayasa değişikliği gerektiren konuda bir metin vardı, o metin üzerinde görüşme yaptık ve mutabakatımızın devam ettiğini belirttik. Bundan sonra grup başkanvekilleri biraraya gelecek, konuşacak” dedi.

“Siz bir daha biraraya gelecek misiniz?” sorusuna Şentop, “Duruma bağlı, grup başkanvekilleri bir görüşsün” yanıtını verdi.

CHP’li Kart da konuyla ilgili olarak, daha önce görüştükleri çerçeveyi genel merkezlere olduğu gibi iletmeye karar verdiklerini belirtti.

“Adam öldürmeye dönük suç üstü hali hariç olmak üzere; soruşturma, yargılama, gözaltı, yakalama ve tutuklamanın Meclis’in iznine tabi olmasının” öngörüldüğünü kaydeden Kart, “Meclis’in izninin de 5’te 3’ün altına düşmemesi gerekiyor. Salt çoğunluğa karşıyız, çünkü öyle bir durumda Meclis aritmetiğine göre birtakım şekillenmelere yol açabilir” dedi.

Kart, görüşlerini grup başkanvekillerine ilettiklerini, grup başkanvekillerinin grup yönetimi ile görüşeceğini ifade ederek, parti gruplarının mutabakatı olduğu zaman bu düzenlemenin teklife dönüşeceğini bildirdi.

Kart, “Soruşturma ve yargılamanın izne tabi olmaması gerektiği noktasındaydık ama yine değerlendirmelerimizde, böyle bir ayırım yapmaya gerek görmedik. Çünkü o, beraberinde yeni komplikasyonlara ve yeni farklı süreçlere yol açabilir” diye konuştu.

DÜZENLEMEDE NELER YER ALIYOR?
Düzenlemeye göre, soruşturma ve yargılaması devam edenler açısından yargılamaların durdurulacağını, infaz aşamasına gelenler açısından ise dönem sonuna bırakılacağını belirten Kart, “Gruplar arasında mutabakat olursa, bu iş 15 günde biter” dedi.

‘HSYK GİBİ BAŞKA KONULAR GÜNDEME GELİRSE BU İŞ ZORLAŞIR’

CHP’li Kart, bu düzenlemeye, HSYK ya da benzer konuların ithal edilmemesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydederek, “İktidar grubu da bu anlayışın içinde olduğunu ifade ederek, olumlu baktı. Başka konular gündeme gelirse, bu işin gerçekleşmesi zorlaşır” diye konuştu.

Bu düzenlemeden MHP İstanbul Engin Alan ve HDP Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in de yararlanacağını ifade eden Kart, “Alan ve Tuncel’in infazları dönem sonuna kadar ertelenecek, ondan sonrası genel affın konusu ya da yeniden yargılamanın konusu olabilir” sözlerini sarfetti. Kart, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal açısından da yargılamanın duracağını söyledi.

DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MADDELER ŞÖYLE;
MADDE 14- (Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.)

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

4. Yasama dokunulmazlığı

MADDE 83-

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi^ parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
5. Milletvekilliğinin düşmesi (*)

MADDE 84- (Değişik: 23/7/1995- 4121/9 md.)

İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more