Sözcü Plus Giriş

Cengiz ALDEMİR/Sozcu.com.tr

Şehrin kalitesini düşük gösteriyor gerekçesiyle “Dilenciler için bir kamp alanı kurarak bir süre tecrit etmemiz gerekiyor” diyen Melih Gökçek'e Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,Gökçek'in kendisi şehrin kalitesini düşürmektedir cevabını verdi.

Gökçek icraatları şehrin kalitesini düşürüyor diyen Candan, “ Gökçek'in bahsettiği şehir kalitesini düşük gösteren şey yoksul insan görüntüsü değil, şehrin kalitesini düşük gösteren kendisinin icraatlarıdır. Ankara'da her yere yaptığı kullanılmayan, dökülen çürük üst geçitleri, yamalı ana caddeleri, katlı kavşakları, erimiş çürük engelli bantları, zamanında kent merkezinde sergilediği ucube misket maketleri, estetik yoksunu süslemeleri, ışıklandırmaları, Selçuklu mimarisi cephe değişiklikleri, delik deşik kaldırımları ve dökülen kent girişi kapılarıdır. ” şeklinde konuştu.

GÖKÇEK’İN SÖYLEDİKLERİ AYRIMCILIKTIR

Candan Gökçek'in icraatlarıyla kamu malı israfı yaptığını da belirterek, “ Ankara'da kenti soylulaştırma amaçlı, kentin yoksulları kent merkezlerinden çeperlere doğru itiliyor. Kentsel dönüşüm projeleri bu zihniyete aracı oluyor. Gökçek'in söyledikleri ayrımcılıktır. Kentte yoksul kentlilerin ayrıştırılmasına yönelik bir uygulamanın elbette karşısında olacağız. Bunu dillendirmesi dahi kent suçu ve insanlık suçudur. Tecrit ise insanlık için asla kabul edilebilir değildir. Herhangi bir kentli kesim için kent kalitesi üzerinden bu cümleleri sarf etmesi bile büyük talihsizliktir. Kentli Hakları Deklarasyonu'nunda kentte yeterli istihdam olanaklarının yaratılması vurgulanarak, kararlı ve aydın yapıdaki tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorumluluk sahibi olduğu açıkça belirtiliyor. Dilenciliği ortadan kaldıracak, insanların insanca yaşadığı, herkesin bir işinin olduğu, herkesin yaşamını sürdürecek bir gelire sahip olduğu bir kent yapmak yerine, kentlileri ayrıştırma çabası peşinde tecrit kampları kurmaktan bahsetmesi suçtur” dedi.