Sözcü Plus Giriş

CHP’den HSYK teklifi

CHP, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu (HSYK) yeniden şekillendirmek üzere Anayasa değişikliği teklifi hazırlıyor.

13:22 -
CHP’den HSYK teklifi

CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ile Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum tarafından hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi ile HSYK'nın mevcut yapısı sona ererken; Hâkimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Yargı Kurulu adıyla üç yeni kurulun oluşturulması öngörülüyor.

Anayasa değişikliği teklifine göre; Hâkimler Yüksek Kurulu on üç asıl ve üç yedek üyeden oluşacak. Kurulun Başkanı Yargıtay Başkanı olacak.
Savcılar Yüksek Kurulu mahkemelerin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve hâkim teminatı esaslarına göre kurulacak ve görev yapacak. Savcılar Yüksek Kurulu on üç asıl ve iki yedek üyeden oluşacak. Kurulun Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olacak.
Yüksek Yargı Kurulu, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu kararlarının son itiraz merci olacak. Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak. Yüksek Yargı Kurulu dokuz üyeden oluşacak; Kurulun Başkanı Anayasa Mahkemesi Başkanı olacak.
Yüksek Yargı Kurulu, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Yüksek Savcılar Kurulu üyelerinin soruşturma ve yargılanmaları, kendi asli statülerine göre yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Teklife göre; hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyecek; genelge gönderemeyecek; tavsiye ve telkinde bulunamayacak. Kanunda belirlenecek nedenler dışında bir dava o davaya bakan hâkimden alınamayacak. (ANKA)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more