Reklamsız Sözcü

Diyanet’e bir kıyak daha!

Diyanet Vakfı Hastaneleri, personeli ile birlikte kamu hastanelerine devrediliyor.

11:36 -
Diyanet’e bir kıyak daha!

Cengiz ALDEMİR/Sozcu.com.tr

TBMM genel kurulunda 5 bölüm halinde temel yasa olarak ele alınan ‘ torba’ yasa tasarısı içinde yer alan bir madde Diyanet Vakfına ait hastanelerin personeli ile birlikte kamu hastanelerine devrini ön görüyor. Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında AKP tarafından torba yasaya eklenen bu madde muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Özellikle personelin sınavsız olarak kamu hastanelerine geçişinin sağlanması rahatsızlık yarattı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun MHP’li üyesi Erkan Akçay personelin sınavsız şekilde geçişinin sağlanacak olmasına tepki gösterdi. Akçay, “Türkiye Diyanet Vakfının hastane işletmeciliğinden vazgeçmesi anlaşılır ve olumlu bir durumdur. Ancak hastanelerin taşınır ve taşınmazlarının imtiyazlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından satın alınması, personelin kamu hastanelerine devri anlaşılmaz ve yanlış bir düzenlemedir. Vakıf hastane hizmetlerinden vazgeçebilir, ancak kamuya personel alımına ilişkin şartlar yerine getirilmeden ve 300 bin öğretmenin, 6 bin ziraat mühendisinin, 23 bin 4/C'linin atama ve kadro beklediği, milyonlarca işsizin bulunduğu bir ortamda Medeni Kanunun hükümlerine tabi bir vakıf işletmesinin personelinin KPSS puanı ve sınav şartları yerine getirilmeden kamuya devri yanlış bir uygulamadır. Kaldı ki zaten vakıf hastanesi hekimlerinin kamu hastanelerinde her zaman istihdamı mümkündür” dedi.

Torba yasanın 122. maddesi : Taşınır ve taşınmazların 3 kişilik bir komisyon tarafından tespit edilen bedeli bir yıl içerisinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Türkiye Diyanet Vakfına ödenecektir. Hükmünü getiriyor. Teklife göre, Türkiye Diyanet Vakfı’na ait hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile personel, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na devredilecek. Bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde; devredilen hastanelerin taşınır ve taşınmazları ile bunların bedeli Maliye Bakanlığı temsilcisinin koordinatörlüğünde, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşacak üç kişilik komisyonlarca tespit edilerek tutanağa bağlanacak. Tespit edilen bedel Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nca belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarının döner sermaye gelirlerinden bir yıl içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı’na ödenecek.

Bu personelden bir ay içerisinde talepte bulunanlar, çalıştıkları ilde ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının ilgili memur kadrolarına atanacak. Personele, memur statüsüne geçirilmeleri sebebiyle herhangi bir tazminat ödenmeyecek. kullandıkları yıllık ücretli izin süreleri için de herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 11:59 04.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more