Sözcü Plus Giriş

Davutoğlu, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nin açılış töreninde konuştu. Eflatun’un bilge siyaset adamlarına ‘Filozof Kral’ dediğini hatırlatan Davutoğlu, “Bizim için Neşet Ertaş usta ‘Filozof Sanatçı’. Her dizesinde aslında bize bir şey öğreten, her musikisi ile bize ve gelecek nesilleri bir ders aktaran.

Şimdi şu deyişe bakın, bundan daha iyi ne anlatabilir insanın varoluşu ile ilgili temel felsefi yaklaşımı. ‘Batınım sen oldum zahirim sensin, evvelim sen oldum ahirim sensin.’ Batın ile zahiri evvel ile ahiri bir dizede böyle bir araya getiren zihin sıradan bir sanatçı zihni değildir, sanatçıların hiçbiri sıradan değildir ama burada bir bilgelik var. Sabahleyin zikrettim, Ahi Evran’ı anlatırken. Ahi Evran batın ilmini Ahmet Yesevi’den zahir ilmini Fahrettin Razi’den almıştı. Biri Horosan’da biri Bağdat’ta. Orada da zikrettim Neşet Ertaş ustadan. O da batın ile zahiri birleştirebilen bir gönül dünyasına sahipti. Evvel ile ahiri birleştirebilen bir gönül dünyasına sahipti. ‘Evvelim sen oldun’ derken geçmiş sigası kullanır, ‘Ahirim sensin’ derken de geleceğe dönük bütün bir geniş zamanla geleceğe dönük zamanı kuşatır. Ben bunu her dinlediğimde Muhyiddin Arabi’yi düşünürüm. Bütün o değişleriyle batın ile zahiri, evvel ile ahiri birleştiren bir zihin bir gönül gerçekten ‘Filozof Sanatçı’ gönlüdür.” dedi.

 

Neşet Ertaş’ın varoluşun felsefesini bu kadar iyi anlamlandırdıktan sonra doğa ile insanı ve insanın gönlünde fışkıran duyguları anlatan dizeleri de olduğunu aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ” ‘Gönül dağı yağmur boran olunca.’ Gönül ile yağmuru, boranı, dağı bir araya getirmek çok engin bir şekilde gönül derinliği ile doğa zenginliğini ve ahengi birleştiren bir zihnin ürünü. Onun için bazılarımıza şaşırtıcı gelebilir ama Yunus Emre çiçekle konuşur.

Gördükleri her şeyde, her nesnede varoluşun bir yansımasını hisseder onlar. ‘Yalan dünya’ derler. Çünkü bilirler ki evvelde dünya vardı ama ahirde olmayacak. Aynı şekilde doğa dışında insan ilişkisi de. Biraz önce dinledik ‘Rızasız bahçenin gülü derilmez’ diyor. Bunu dinleyen birisi eğer hakkıyla dinlerse en temel ahlak felsefesini öğrenmiş olur. ‘Rızasız bahçe’ yani rızası alınmayan hiçbir şeyin helal olmadığı, harama uzak kalmanın, harama mesafe koymanın musikide anlatımı böyle olabilir. Ahi Evran onu başka şekilde anlatır Neşet Ertaş asırlar sonra böyle anlatır. ‘Rızasız bahçenin gülü derilmez.’ Dermeye kalkanlar harama bakmış olurlar bir anlamda.”

 

Neşet Ertaş’ın geniş gönül dünyasının her izinin ‘Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen’ derken de annesine özlemini yansıttığını vurgulayan Davutoğlu, “Ben de onun gibi boynu bükük bir anlamda annemi kaybettiğim anı hatırlamaya çalıştım hayat boyu zihnimde, hiç teberrür etmemişti daha çok küçüktüm. Böylesi bir derin türküyü dinlerken bir keresinde vefatının hemen sonrasında veya köyden ayrılırken ki silüeti gözlerimin önünde belirdi. Bu kadar güçlü bir anne sevgisi başka nasıl ifade edilebilirdi. Bir taraftan dünyevi aşk ile uhrevi aşka gidişi batin-zahir, evvel-ahir ilişkisi ile anlatacaksınız, Esmaül Hüsna’yı kullanarak da anlatacaksınız, diğer taraftan insan ilişkilerini ‘Rızasız bahçenin gülü derilmez’ diye rızayı, gülü, bahçeyi yan yana getirerek anlatacaksınız. İşte buna ‘Neşet Ertaş usta’ denir, ‘üstat’ denir, ‘hoca’ denir. Yüzeysel bakanlar o sazın tınısında Neşet Ertaş’ı görürler, biraz derinden bakanlar o sazın ötesindeki Neşet Ertaş’ı keşfettiklerinde o saz daha bir anlamlı gelir. O saz gönül derinliğine bir araçtır. Neşet Ertaş usta bu gönül derinliğine hitap ettiği sürece de gönlümüzün derununda yeri olacak.” şeklinde konuştu.

 

Konuşmasını ardından Başbakan Ahmed Davutoğlu, Neşet Ertaş’ın kızı Döne ve oğlu Hüseyin Ertaş’ı da yanına alarak protokol üyeleri ile birlikte Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nin açılış kurdelesini kesti.

Yayınlanma Tarihi:18:37,