Reklamsız Sözcü

SÖZCÜ’nün mutlu günü

Muhabirimiz Hande Zeyrek, SÖZCÜ çalışanı Akın Aktı ile hayatını birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı

00:31 -
SÖZCÜ’nün mutlu günü

Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Handan Toprak Benli'nin kıydığı nikahta genç çiftin şahitliğini SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, ‘Yaş 75 Yolun Yarısı' kitabıyla satış rekorları kıran ünlü gazeteci Ertuğrul Akbay ve gönüllerin Başkanı Mustafa Sarıgül yaptı…

SÖZ­CÜ ai­le­si, ön­ce­ki ak­şam dü­ğün he­ya­ca­nı ya­şa­dı. Ga­ze­te­mi­zin ba­şa­rı­lı mu­ha­bir­le­rin­den Han­de Zey­rek, SÖZ­CÜ Ga­ze­te­si'nin Sa­tış Bö­lü­mü'n­de ça­lı­şan Akın Ak­tı ile dünya evine girdi.

Akbay'ın 101'in­ci şahitliği
Av­cı­lar Ata­par­k'­ta ger­çek­le­şen dü­-ğün tö­re­nin­de ün­lü ga­ze­te­ci Er­tuğ­rul Ak­bay, 101'in­ci ni­kah şa­hit­li­ği­ni yap­tı. Ak­ba­y'­ın bugü­ne ka­dar şa­hi­di ol­du­ğu çift­le­rin ara­sın­da hiç ay­rı­lan ol­ma­dı­ğı gi­bi hep­si de ço­cuk sa­hi­bi ol­du.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more