Zihin konuşulacak!

Zihnin karanlık dünyasına yolculuk temasıyla yola çıkan sempozyum Ankaralı ziyaretçilerini bekliyor.

Zihin konuşulacak!

Ankara’da Düşünbil Dergisi, TEDÜ Logos Topluluğu ve ODTÜ Psikanaliz Çalışma Grubunun ortak düzenlediği “Zihnin Karanlık Dünyasına Yolculuk” ana temalı Zihin Sempozyumu 24-25 Mayıs 2014 tarihinde TED Üniversitesi, Ahmet Ersan konferans salonunda gerçekleşecektir. “Kendini Tanı” sloganı ile psikiyatrik, psikolojik, felsefi, nörobilimsel, psikanalitik ve kuantum bakış açıları çerçevesinde zihne yaklaşmayı amaçlayan etkinliğe çeşitli üniversitelerden, farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler katılacak.

Etkinlik sayfasında etkinliğin amacı kısaca şöyle tanıtıldı: “Etkinliğin amacı, zihin olgusunu felsefe, sinirbilim, psikoloji ve kuantum ile ilişkili pek çok farklı alandan uzmanlarla ve konuya meraklı, değişik düzeydeki katılımcılarla tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmaktır.”
Etkinlikte zihin felsefesi ve zihin kuramları üzerinden zihin-beden sorunu, başka zihinler sorunu, yapay zeka, bilinç, özgür irade, psikanalitik zihin kuramı, nöropsikanaliz, sinirbilim çalışmaları ve kuantum kuramı çerçevesinde nöropsikofelsefi konular işlenecektir. Etkinliğe Prof. Dr. Yaman Örs, Prof. Dr. Tevfik Alıcı, Prof. Dr. Sirel Karakaş, Prof. Dr. Sara Çelik, Prof. Dr. Banu Cangöz, Doç. Dr. Hamdi Bravo, Doç. Dr. Yücel Dursun, Doç. Dr. Gamze Özçürümez, Doç. Dr. Ulas Basar Gezgin, Yrd. Doç. Dr. Erhan Demircioğlu, Yrd. Doç. Dr. Murat Arıcı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Uz. Dr. Mutluhan İzmir, Uz. Dr. Tahir Özakkaş, Uz. Psk. Ferhat Jak İçöz, Dr. Necmi Buğdaycı, Muhammet Akyıldız konuşmacı olarak katılacak.

Etkinliğe katılım için etkinlik sayfasında bir kayıt formu hazırlanmıştır. Program, kayıt ve detaylı bilgiyi zihinsempozyumu2014.blogspot.com.tr adresinden edinebilirsiniz. Ayrıca katılımcılara katılım belgesi verilecektir.