Zenginliğin algoritması

Bir toplum varlıklı olduğundan dolayı mı demokratik, yoksa demokratik olduğundan dolayı mı varlıklı olur?
İkisi de değil. İlki geçerli olsa Arap ülkeleri demokrasinin kalesi olurlardı. İkincisi olsaydı fakir ülkelere
demokrasi getirilir sefalet sona
erdirilirdi.
Buna karşın yine de demokrasi ile zenginlik arasında yakın bir ilişki olduğu yadsınamaz… Bir ülkede demokrasi ne kadar güçlüyse, zenginlik imkânlarının da o kadar geniş olduğu biliniyor… Yani demokrasi zenginlik üreten bir rejim…
Gerçek demokrasi hayata geçirildikten sonra zenginlik kendiliğinden geliyor. Gerçek demokrasi için ise kaliteli eğitim gerekiyor. Yoksa demokrasinin bir ayağı hep çukurda kalıyor.
İyi eğitim olmadan tam demokrasi olur mu? Olur, ama ancak Türkiye'deki kadar olur…
Kaliteli eğitim olmadan bir ülke zengin olabilir mi? Doğal kaynakların üzerine kurulmadıysa olamaz…
Türkiye OECD ülkeleri arasında eğitim düzeyi ortalaması en düşük 3'üncü ülke...

Nasıl bilirdiniz?
Dolayısıyla daha doğru düzgün okuma yazma bilmeyen ve istese de öğrenme imkânına ulaşamayan bir halk kim ne derse ona inanmak durumunda… Onun gözünde köyün muhtarının, caminin imamının dedikleri, televizyondan duydukları, gazetelerin yazdıkları tartışılmaz doğru…
Madem cami imamının bu ülkede sözü geçiyor, o zaman okul, hastane yapacağına cami yap, Kuran kursu aç, imam hatipli sayısını artır. Formül bu kadar basit…
Türkiye'de 85.000 cami varken buna karşın 1220 hastane ve 6300 sağlık ocağı var. Her 63 bin kişiye
1 hastane, her 905 kişiye ise 1 cami düşüyor.
Gelişmiş ülkelere bakalım.
Almanya'da 70 bin sağlık kuruluşuna karşı 8 bin kilise, Fransa'da ise 60 bin sağlık kuruluşuna karşın 9 bin kilise var…
O zaman, Türk eğitim sisteminin, sağlık sisteminin, demokrasisinin
ruhuna el Fatiha... Mekânları cennet olsun!