Dirhemini yiyen kudurur!

Yıl: 2014.
Yer: Türkiye, Ankara.
Ahlak yok edildi.
Rüşvet var edildi.
Teknik takiple dinlenen telefon konuşmalarından; bakan çocuklarını “rüşvet oğlanı” haline getirdiği ortaya çıkan işadamı Reza Zarrab'ın kuryesi Muhammed Sadık, TBMM Soruşturma Komisyonu'nun; “Ankara'ya içi para dolu sırt çantasını götürüp bakanın oğluna teslim ettin mi?” sorusuna şu cevabı verdi:
Reza Zarrab patronum olur.
Görev verirler giderim.
Para götürürüm.
Para getiririm.
Sırt çantası para doluydu.
2 milyon Avro.
2 milyon Dolar.
1.5 milyon TL.
Ankara'ya götür dediler.
Vurdum çantayı sırtıma.
Uçağa bineceğim.
Havalimanına geldik.
Polis çantayı yokladı.
Açtı, paraları gördü.
Al çantanı geç dedi.
Ankara'ya vardık.
Adres verilmişti.
Paraları teslim ettim.
Kime teslim ettim?
Hatırlamıyorum.
Zaten ben Ankara'ya çok para götürdüm. Benim kafa bilgisayar değil. Hepsini hafızamda tutamıyorum.

* * * * * *
Yıl: 2014.
Yer: Türkiye, Ankara.
Vicdan yok edildi.
Hırsızlık var edildi.
TBMM Soruşturma Komisyonu, bakanlardan birine hediye adı altında rüşvet olarak takılan 700 bin TL değerindeki saati İsviçre'den getirme teklifi yapılmış saatçi Yusuf Tutuş‘un da ifadesine başvurdu:
Ben zenginlerin saatçisiyim.
Pahalı saatler satırım.
Reza Zarab iyi müşterimdir.
Yılda 30 saat alır.
1 milyon Avro tutar.
Parayı aksatmadan öder.
Sağa sola hediye eder.
Hediye etmeyi sever.
İsviçre'den bir saat istedi.
Bir arkadaşımı buldum.
Saati almaya gitti.
Gelirini sormuşlar.
Senin gelirin bu saati almaya yetmez demişler. Reza Zarrab'ın istediği saatten benim bu yolla haberim oldu. Beyaz altından yapılma saati sonra şoförü Murat'a aldırmış diye duydum.
İfadeler bunlar.
Dirhemini yiyen kudurur.

* * * * * *
Yıl: 622
Yer: Medine
Haram yok edildi.
Allah inancı var edildi.
Hadis-i Şerif şöyle diyor: On dirhemlik elbisenin, bir dirhemi haram olsa; o elbise ile kılınan namaz kabul olmaz.
Yıl: 2014.
Yer: Türkiye.
Allah ikinci sıraya itildi.
Cami birinci sıraya çıktı.
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaç katliamı yaparak dikilen Soygun Sarayı'nın yanına 4 bin kişilik halka açık cami yapılacak. Dünyanın en güzel doğa parçası Çamlıca'yı yok ederek dikilen “cemaatsiz caminin” altından tünel, üstünden teleferik geçirilecek.
300 adım git cami.
400 adım git cami.
500 adım git cami.
Çevresinde 26 tane camisi olan Üsküdar Validebağ Korusu'nun bitişiğine de; mahalleli kadını, kızı, emekliyi polise dövdürerek ve gözlerine biber gazı sıktırarak cami dikiliyor.
Yetmedi.
Küba izin versin!
Küba'ya da cami dikecek.
İstanbul'dan Küba'ya!
Teleferik çekecek.
Cemaat taşıyacak.
Yıl: 2014.
Yer: Türkiye.
Allah yok edildi.
Cami var ediliyor.

 

Rennan Hoca için çağrı!

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, An­ka­ra Ta­bip Oda­sı, Baş­ka Ha­cet­te­pe Yok İni­si­ya­ti­fi, Çu­ku­ro­va Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, Ege Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, Eğit-Der, Eği­tim-Sen, Hu­kuk­ta Sol Ta­vır, İnö­nü Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, OD­TÜ Me­zun­la­rı Der­ne­ği, Üni­ver­si­te Kon­sey­le­ri Der­ne­ği, Tüm Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Der­ne­ği, Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği, Türk Mü­hen­dis ve Mi­mar Oda­la­rı Bir­li­ği, Van Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Ele­man­la­rı, YAR­SAV, Ye­ni Ku­şak Köy Ens­ti­tü­le­ri Der­ne­ği 18 Ka­sım gü­nü sa­at 12.30'da Çan­ka­ya Be­le­di­ye­si önün­de top­la­na­cak­lar. “P­rof. Dr. Ren­nan Pe­kün­lü'nün in­fa­zı­nın er­te­le­ne­rek ye­ni­den yar­gı­lan­ma­sı­nı is­te­ye­n” ba­sın top­lan­tı­sı ya­pa­cak­lar. Bü­tün ga­ze­te­le­rin ge­nel ya­yın mü­dür­le­ri da­vet­li­dir.

Loading...