Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Genç kuşağa iyi bir örnek: Ertuğrul Akbay

2 Şubat 2014

SONAR, ülkemizin ciddi araştırma şirketlerinden biridir. Anketlerinde sağlıklı sonuçlar elde eder. 2011 seçimlerini tam isabetle bilen SONAR, bu defa seçmenin değil, kitap okurlarının nabzını tuttu.
3 başarılı kitabı ele alarak 524 kişi ile yüz yüze görüşen SONAR'ın araştırdığı kitaplar:
1) Anna Karenina (Tolstoy)
2) Da Vinci'nin Şifresi (Dan Brown)
3) Yaş 75, Yolun Yarısı
(Ertuğrul Akbay)

* * * * *

Birinci kitap için okurların yüzde 26'sı “Artık aşktan korkuyorum”, yüzde 12'si “Aşkın yasağı olmaz!” derken, yüzde 56'sı “Fikrim değişmedi” diyor.
Hz. İsa'nın evlendiğini ve soyunun devam ettiğini anlatan “Da Vinci'nin Şifresi” için, okurların yüzde 78'i, olaylara inanmadığını, 16'sı inandığını
söylüyor.
Büyük küçük herkesin ilgilendiği “Yaş 75, Yolun Yarısı” kitabı için ise SONAR'ın çıkardığı
sonuç ilginç:
Kitabı okuyan 215 kişi “Yaşantımızı önemli ölçüde etkiledi” diyor.
* Kitaptan etkilenenlerin yüzde 47'sinin alkol tüketimi azaldı.
* Yüzde 35 okur “Artık daha az sigara içiyoruz” diyor.
* Okurların büyük bir bölümü “Spora başladığını ya da başlamayı düşündüğünü söylüyor.

* * * * *

SONAR'a göre, kitap insanların hayata bakış açısını olumlu yönde değiştirdi.
Ertuğrul Akbay, düzenli yaşayışı, alkol ve sigaradan uzak
duruşu ve sporcu kimliğiyle insanlara (özellikle genç kuşağa) iyi bir örnek oldu ve günümüzün gençliğine iyi bir mesaj verdi.
Keşke her kitabın böyle eğitici yanı olsa da, insanlara umut ve moral verse…

“Hutbe” ile mesaj!

Baş­ba­kan Er­do­ğan, iki gün ön­ce­ki “Cu­ma na­ma­zı­”nı An­ka­ra'da Ak­sa Ca­mi­i'n­de kıl­dı.
An­cak, oku­nan “Cu­ma hut­be­si­” bir hay­li il­ginç­ti…
Bi­li­yor­su­nuz “Hut­be­” Cu­ma ve Bay­ram na­maz­la­rın­da, min­ber­de, imam ta­ra­fın­dan oku­nan du­a ve öğüt­tür.
Kar­deş­lik­ten bah­se­di­len hut­be­de şöy­le de­ni­li­yor­du:
“Bir­bi­ri­niz­le üs­tün­lük ya­rı­şı­na gir­me­yin…
Bir­bi­ri­ni­ze ha­set et­me­yin…
Bir­bi­ri­ni­ze kin bes­le­me­yin…
Han­gi şart­ta olur­sa ol­sun kar­de­şi­ni­zi yal­nız­lı­ğa terk et­me­yin.
Mü­min­ler kar­deş­tir­ler…
‘Öy­ley­se kar­deş­le­ri­ni­zin ara­sı­nı dü­zel­ti­n' ila­hi em­ri ge­re­ği yı­kı­cı de­ğil ya­pı­cı, ay­rış­tı­rı­cı de­ğil bir­leş­ti­ri­ci ol­ma­lı­yız.
Fit­ne­yi de­ğil, ıs­la­hı esas al­ma­lı­yız!”

* * * * *

Hut­be­yi din­le­yen­ler, bu­nun, 17 Ara­lık Yol­suz­luk ve Rüş­vet ope­ras­yon­la­rı­nın Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Fet­hul­lah Gü­len ara­sın­da ya­rat­tı­ğı ger­gin­li­ğe iliş­kin il­ginç bir me­saj ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor!
Me­saj “Kar­deş­si­niz, ba­rı­şın!” di­yor. An­cak…
Kav­ga öy­le­si­ne de­rin­leş­ti ki, hut­be ile fi­lan hal­le­di­le­cek gi­bi gö­rün­mü­yor

Oyları bölecek aday!

Levent Kırca, sevdiğim bir sanatçıdır.
Zaman zaman bu sütunda onun görüşlerine yer veririm.
Şimdi İşçi Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu…
Buna üzüldüm işte… Keşke olmasaydı… Neden mi?
Kazanma şansı yok da ondan…
Diyeceksiniz ki “Bu demokratik bir mücadeledir. Aday olmak en doğal hakkıdır.”
Elhak doğru… Ancak bu seçimlerde hedef AKP'yi devirmek olmalı.
Levent Kırca, kazanamayacak ama oyları bölecek ve bu AKP'nin ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey olacak!
Yani Levent Kırca, oyları bölerek bir anlamda AKP'ye çalışmış olacak.
Bazı okurlarım bana yolladıkları mesajlarda “AKP, Levent Kırca'ya madalya vermeli” diyorlar… Haksızlar mı?

* * * * * *

Ancak Levent Kırca öyle düşünmüyor, topluma çok umutlu mesajlar vererek şöyle diyor:
“Zimmetine bir şeyler geçirmeden ülkenin geleceği için çalışan düzgün insanlara ihtiyacımız yok mu? İşte o insanlardan biri benim… İstanbul'a talip olmamın sebebi dürüst olmamdan kaynaklanıyor. Ben yaşlıya, kadına, erkeğe, Gezi Parkı'ndaki gençliğe güveniyorum.”
Böyle diyor Levent Kırca… Ne diyeyim? Hayırlı olsun!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more