Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Erdoğan’ın çalıntı mezarlığı

6 Ağustos 2014

Süleyman Hilmi Tunahan-Hafize Tunahan çiftinin iki kızı oldu.
Bedia, Kemal Kaçar ile evlendi.
Ferhan, H. Kamil Denizolgun ile evlendi.
Süleyman Hilmi Efendi sağlığında postnişini damadı Kemal Kaçar'a bıraktı. Kaçar'ın 2000 yılında vefatı Süleymancıları böldü.
Enişteleri Kemal Kaçar'ın vefatı iki kardeş arasında; Mehmet Beyazıt Denizolgun ile Arif Ahmet Denizolgun'un “taht kavgası” yaşamasına sebep oldu. Öyle ki…
Anneleri Ferhan Denizolgun'un ölümü miras bölüşümünün mahkemeye taşınmasına neden oldu. Konu, Süleyman Hilmi Tunahan'a bağışlanan Üsküdar Kısıklı'da Boğaz'a nazır milyon dolar değerindeki köşk idi. Miras kavgasına kız kardeşleri Ayşe Gülderen Kuriş de katıldı. Neyse konumuz bu değil; Üsküdar 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın detaylarına girmeyelim; çok tatsız; Arif Ahmet Bey'in hiç evlenmemesi bile konu edildi. Sonuçta, mahkeme eşit paylaşıma hükmetti.
İki kardeş 2000 yılı itibariyle farklı siyasal partileri tercih etti.
Arif Ahmet Denizolgun RP milletvekilliği ve bağımsız milletvekili olarak 55. Mesut Yılmaz Hükümeti'nde Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
Bir yaş büyüğü ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ise AKP kurucusu oldu. Aynı partinin İstanbul milletvekilliğini yapıyor.
Süleymancılar arasında “gerçek lider kim” tartışması hâlâ sürüyor.
Arif Ahmet Denizolgun MHP'ye destek veriyor.
İstanbul kanadı AKP Milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun nedeniyle Erdoğan'a yakın.
Artık Tenzile Erdoğan'ın mezar meselesine gelebiliriz…

Mezar siyaseti

“Kayıp Sicil” kitabımı okuyanlar Tenzile Erdoğan hakkındaki bilgilere sahiptir.
Ahmet Erdoğan'ın, eşi Havuli ve iki oğlu Mehmet ve Hasan'ın üzerine getirdiği bir kuma idi. Kızlık soyadı Mutlu'ydu ve 29 yaşındaydı. Terziydi. İmam nikahıyla evlendiler. Havuli 1980'de ölünce resmi nikah kıydılar. Recep Tayyip bu evlilikten doğdu.
Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de ölünce vasiyeti gereği Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Süleyman Hilmi Tunahan'ın yanına defnedildi. Bedia-Kemal Kaçar ve Ferhan-H. Kamil Denizolgun'un mezarları da oradaydı.
Tenzile Erdoğan neden buraya defnedilmek istedi?
İddialar muhtelif; yaşarken Süleyman Hilmi Tunahan'ın Kısıklı'daki köşküne gidip elini öptüğü söyleniyor.
Kimine göre ise Ferhan Hanım'ın ilk halkası içinde yer alıyordu. Bu gerçeği yansıtmıyor gibi; çünkü Ferhan Hanım oğlu Arif Ahmet Denizolgun ile yaşıyordu ve eğer bir samimiyet olsa idi Erdoğanlar partiyi, Mehmet Beyazıt Denizolgun ile değil Arif Ahmet Denizolgun'la kurarlardı.
Arif Ahmet Denizolgun'u “Efendi” kabul eden büyük çoğunluk, Tenzile Erdoğan'ın, Süleyman Hilmi Tunahan'ın yanıbaşına defnedilmesine çok kızgın. Onlara göre, Erdoğan Süleymancıları yanına almak için siyasi bir rant amacıyla annesini Karacaahmet'e defnettirdi.
Kimine göre ise “Erdoğan, 2011 Genel Seçimi'nden sonra Cemaat ile kavga etmenin hesabını yapıp Süleymancıları yanına çekmek için mezar diplomasisi uyguladı.”
Gerekçe ne olursa olsun Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmesi kolay olmadı. Şöyle…

Alevi mezarlığı

Karacaahmet Mezarlığı'nda yıllardır yeni mezar yeri açılamıyor; mezarlık dolu. Bu nedenle…
Tenzile Erdoğan'ın, Süleymancıların yanına defnedilmesi için Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Osmanlı dönemine ait mezarlar kaldırıldı. “Taşınmaz Kültür Varlıkları” kapsamındaki mezar taşları kaybedildi. Oysa buradaki şahideler ve lahitler değişik türlerdeki başlıklarıyla önemli bir sanat özelliği arz ediyordu.
Yetmedi. Yeşil alan biçildi. Oysa bilinir ki, dine göre mezarlıktaki yeşil otları, dalları koparmak mekruhtur. Ayrıca…
Planda yol olarak gözüken yerler, Erdoğanların aile mezarlığına katılıverdi! 10 kişilik mezar yeri böyle ortaya çıkarılıverdi.
Erdoğanların aile mezarlığına bu nedenle “çalıntı mezarlık” deniyor!
Peki…
İnsan sormadan edemiyor, tüm bunlar niye? Öyle ki…
Ahmet Erdoğan 8 Aralık 1988'de vefat etti. Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi. 23 yıl sonra kemikleri çıkarılıp Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına gömüldü! İslam kültürü, mezar nakillerini ölünün ruhunu incitmek olarak değerlendirir. Ahmet Erdoğan'ın ruhuna saygısızlık yapılması pahasına bu nakil gerçekleşmişti. Erdoğan meydanlarda “Sünni'yim” diye bağırıyor; güzel ama Hanefi mezhebi cesedin çıkarılıp ikinci bir mezara konulmasını yasaklıyor!
Evet, tüm bunlar niye? Erdoğan anne babasını yan yana getirecek ise Tenzile Erdoğan'ı neden Kulaksız Mezarlığı'na defnettirmedi?
Ve keza…
Erdoğan her fırsatta Alevi karşıtlığını oya çevirmek için politik oyunlara başvuruyor. Hatırlayınız, Karacaahmet Sultan Dergahı'ndaki cemevini bile yıktırmak istemişti. Cemevi ona göre “cümbüş evi” idi!
Ama yıllar sonra…
Alevi mezarlığı olarak bilinen bu yere aile kabristanı yaptırıyor! Bilindiği gibi mezarlığa adını veren Karaca Ahmet, Horasanlı bir Türkmen Bey'in oğluydu. Hacı Bektaş-i Veli'nin yanında dervişlik yaptı. İstanbul'a geldi ve burada öldü. Karacaahmet Mezarlığı çok eski bir Yeniçeri ve Bektaşi mezarlığıydı. Aslında arazisi Karaca Ahmet Sultan Bektaşi Vakfı'na aitti.
Hadi Süleyman Hilmi Tunahan DP döneminde polis zoruyla Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi; Sünni Tenzile Erdoğan'ı zorlayan neydi?
Ve…
Unutmadan ekleyeyim; Erdoğan, rahmetli İsmet İnönü'yü “Hitlerci” olmakla itham ediyor ya, asıl Hitlerci olanlar annesinin şeyhleri Süleyman Hilmi Tunahan ile Kemal Kaçar'dı. Açayım mı eski defterleri; Hitler ordusundaki Müslüman birliklerin başında bulunan Özbek asıllı kumandan Nureddin Namangani ile ilişkilerini yazayım mı?
Hep diyorum Erdoğan cahildir; ne kendi dinine ne kendi tarihine vakıftır!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more