Atatürk, Dersim ve Kerbela

Dün, yalnız Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin yetiştirdiği en büyük devrimcilerden biri olan aziz Atatürk'ü, ölümünün 76'ncı yılında, şükranla andık.

Bu ülkeyi bizlere armağan eden o büyük devlet adamına bugün Türkiye'de yaşayan her ferdin minnet duyması gerekir. Fakat…
Ne yazık ki, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığı koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu bile (hadi Atatürk düşmanlığı demeyeyim ama) hâlâ Atatürk karşıtlığı yapıyor!
1937 yılında Tunceli'de başlayan kanlı Dersim isyanının Atatürk'ün emriyle bastırılması olayı için Davutoğlu “Dersim, açıkça bir Kerbela'ydı” dedi.
Kerbela bilindiği gibi, Hazreti Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin ve ailesinin, Emevi Devleti'nin halifesi Yezit'in askerleri tarafından kafaları kesilerek öldürülmesi olayıdır. (10 Ekim 680)… Bu, İslâm dünyasında büyük bir trajedi olarak kabul edilir.
Başbakan Davutoğlu, Dersim ayaklanmasını başlatan isyancı Seyit Rıza'yı, Şiilerin 3'üncü İmamı Hazreti Hüseyin'e, Atatürk'ü de Emevi Halifesi 1'inci Yezit'e benzetmek gafletine düşüyor!
Bu benzetme için “Ayıp” kelimesi bile çok azdır!
Böyle bir Başbakan, kamu-oyunda asla saygınlık kazanamaz!

Loading...