Hep aynı iğrenç plan!

Emperyalistlerin zihniyeti 200 yıldan beri değişmedi.

Bu zihniyet Türk'ün ezilmesi, Anadolu'nun ele geçirilmesidir.
Görünüşte dost görülen ülkelerin bile kafalarında bu düşünce vardır.
Atatürk, Türklerin idam fermanı niteliğinde olan Sevr Anlaşması'nı yırtıp atmış ve Anadolu ihtilalini başlatmıştı.
O mucize başkomutan sayesinde badireleri atlatıp, savaşları kazanarak özgürlüğümüze
kavuştuk.
Şimdi yine aynı tezgâh sergileniyor…
Dost geçinen ülkeler, el altından terör gruplarını destekleyerek Anadolu'nun bölünmesine ve Güneydoğu'nun Türkiye'den kopmasına çalışıyor!
İçimizde de Türkiye'yi bölmeye çalışanlar var.
Atatürk 1927 yılında, ülkenin her tarafının cebren ve hile ile işgal edilmiş olabileceğini söyleyip gençliği şöyle uyarmıştı:
“Bütün bu şeraitten daha elim ve vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler…
Ey Türk istikbalinin evlâdı!
İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!”
Büyük Atatürk, 87 yıl öncesinden bugünleri mi anlatıyor, nedir?

Loading...