Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ulusal istenç (Milli irade)

15 Şubat 2014

Günümüz Başbakanı'nın sık sık yinelediği “Millî irade hırsızlığı” söylemi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması konusu olayların değil, siyasal iktidarı engelleme, ona güçlük çıkarma, onu değiştirme çabalarının önemli olduğunu anlatma çabasından kaynaklanmaktadır. Sanki seçimlerde iktidarın oyları çalınacak, saydırılmayacak, hukuk dışı ve girişimler düşünülüyormuş kuşkusunu yaratacak söylem, muhalefeti önceden suçlama biçimindedir.
Türkçesi “Ulusal istenç” olan millî irade, bağsız koşulsuz (kayıtsız şartsız) ulusun olan ulusal egemenlik kapsamındaki sınırlı yürütme-yönetme yetkisinin seçimlerle belli bir süre için kullanılmak üzere çoğunluğu sağlayan partiye verilmesidir. Erkler (güçler-kuvvetler) ayrılığı ilkesinin doğal dağılımı içinde yürütme yetkisini üstlenen parti, yasama ve yargı alanına uygar bir işbirliği ve işbölümü anlayışı dışında, devletin olanaklarını kullanma durumuna gelmesine dayanarak, ulusal egemenliğin (millî hâkimiyetin) tek temsilcisi gibi davranamaz. Ulusal istenç, ulusal egemenlik değildir. İktidar her erke egemen, her istediğini yapan bir güç olamaz. Egemenlik bölünemez, yalnız iktidara bağlanamaz. Demokratik yapının temeli ulusal egemenliktir. Egemenliğin kaynağı yalnızca ulustur. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde 20 Ocak 1921 günlü, 85 no.lu Anayasa'nın 1. Maddesi'yle benimsenmiştir. Günümüzde seçimin belirlediği sonuç, ulusun değil, çoğunluğun istencidir. Artık, “Millî irade” sözü tek başına anlamsız kalmakta, ulusal egemenlik içinde eriyerek onunla tümleşmiştir. Siyasal bir belirlemeden, bizimsel bir sınırlamadan başka bir anlamı yoktur.

Özetle

Ulusal egemenliğe dayanan temsil yöntemi, devlet yaşamının güncel yapısıdır. İktidar, kendini ulus yerine koyarak egemenliğin tek yetkilisi sayamaz. Kendine yönelik eleştirileri ulusa yönelik sayıp mağduriyet savunması yapamaz, “Millî İrade hırsızlığı” sömürüsüne girişemez. Kendisi ne ölçüde halkı temsil ediyorsa, bu temsilin anlamı ne ise, muhalefet de o ölçüde halkı temsil eder, aynı anlamı taşır. Ancak, yönetim görevi belli süre için oy kullanan seçmen çoğunluğunun belirlediği partiye verilir. Hepsi bu kadar.
Her şeyi kendi amaçları doğrultusunda yorumlayıp değerlendirme alışkanlığı yanlışlık ve yanılgıya götürür. Sorunları kökünden çözmek varken yarım yamalak düzenlemelerle kendi yararını gözetmek usa uygun değildir. Seçimler nedeniyle sertliği artan konuşmalar, ayaklanma denemelerine verilen ödünler, yandaşları kurtarma çabaları ibretle izlenmektedir. Batman'da “Peygamber sevdalıları ve Kur'an nesli platformu”nun dört yıl eğitim verdiği 144 kız öğrencinin diploma törenine yalnız gözleri açık giysilerle katılmalarına yöneticilerden, Anayasası'nda laiklik ve hukuk yazan devlet yetkililerinden hiçbir tepki gelmedi. Gidişin ne olduğu daha iyi görülmektedir.

Neler neler

Başbakan'ın açıkladığı müteahhit ödemeleri bile seçime göre yapılıyor. Yargı konusundaki düzenlemeler, öncekileri de aratacak biçimde “AKP-İktidar yargısı” yapısını amaçlayacak kurallar içeriyor. Valilerden olur alacak savcılık bunun en açık kanıtıdır. Nerede millî irade? Recep Tayyip iradesi ulusal iradeye dönüşmesin. Sık sık değiştirilen ihale kurallarının kimler ve neler için olduğu düşünülmeli. Yolsuzluk ve rüşvet şüphelilerinin alkışlanması, bunları korumaya çalışanların gösteriyle karşılanması toplumsal düzeyin göstergesidir. İktidar partisinin oylarına ilişkin açıklamalar siyasal ahlâkın yeterince önemsenmediğini gösteriyor. Siyasal istencin, ulusal istencin böyle bir ortamda ne anlam taşıdığını düşünmek zorundayız.
Aldatıcı yasa önerileri, işlemler, atamalar, işe son vermeler, gözdağları, baskılar, hukukla çelişen uygulamalar halka karşı, ulusal egemenlikle bağdaşmayan yönelişlerdir. Yalan dolanla, yardım ve bağışla oy toplama, Anayasa'ya aykırı düzenleme ve uygulamalar ulusal egemenlik karşıtlığıdır. Asıl “Millî irade düşmanlığı ve ihaneti” oy satın almaktır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more