Sözcü Plus Giriş

Türkiye genç işsizlikte OECD birincisi

OECD'nin raporuna göre Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 31.3'ü ne istihdam piyasasında yer alıyor, ne de eğitim görüyor

Güncellenme: 15:30, 29/05/2015
Türkiye genç işsizlikte OECD birincisi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) “Gençlik, Beceriler ve İstihdam Edilebilirlik” raporu, üye ülkelerdeki genç nüfusun eğitim ve istihdam alanındaki kaybını ortaya koydu.

Fortune Türkiye’de yer alan haberde, OECD ülkelerinde 35 milyondan fazla 16-29 yaş arası genç örgün veya mesleki eğitim almıyor, staj yapmıyor, çalışmıyor, sadece evde oturuyor.

OECD’nin raporunda Türkiye’deki genç işsizlik sorunu daha net görülüyor. Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan bile Türkiye2nin üstünde yer alıyor.

OECD’nin raporuna göre Türkiye’de 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 31.3’ü ne istihdam piyasasında yer alıyor, ne eğitim görüyor ne de staj yapıyor. OECD’nin ortalaması ise yüzde 15.5.

Ne istihdam piyasasında yer alan, ne eğitim gören ne de staj yapan 15-29 yaş arası gençler listesinde ilk sırayı Türkiye aldı

OECD’nin, gençlerin istihdama katılmalarını sağlamak için önerileri;

1-Bütün çocukların eşit ve güçlü bir şekilde eğitim hayatına başlayabilmesi için iyi bir okul öncesi eğitim almaları gerekiyor.

2-Seviyeleri düşük olan öğrencilerin okumada, matematikte ve bilimde yeterli seviyeye ulaşabilmeleri için ve böylece okulu tamamen bırakmalarını önlemek için öğretmen ve müdürleri tarafından erken teşhis edilmeleri lazım.

3-Kamu istihdam hizmetlerinin, sosyal yardım kurumlarının ve eğitim ve staj sistemlerinin öğrenciler için eğitimde veya stajda bir nevi ikinci şans sunmaları lazım. Sosyal yardım alma karşılığında ise gençlerin, sosyal yardım ya da kamu istihdam hizmetlerine kaydolup eğitime ve staja daha fazla katılmaları isteneblir.

4-Eğitimcilerin ve ticaret sektörünün, yeni mezunların gerçek becerilerini doğru olarak yansıtan yeterlilik taslakları hazırlamak için birlikte çalışmalı.

5-Çalışmaya dayalı öğrenimin hem mesleki hem de akademik lise-sonrası programlara dahil edilmesi lazım.

Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde ikinci

Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde ikinci