YÖK, disiplin yetkilerini üniversitelere devrediyor!

YÖK, 2547 sayılı Kanuna eklenmesi gerektiği düşünülen yasa çalışması ile rektörler ve dekanlar dışındaki disiplin yetkilerini üniversitelere devrediyor.

YÖK, disiplin yetkilerini üniversitelere devrediyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2547 sayılı Yükseköğretim kanununa disiplin hükümlerinin eklenmesine ilişkin kanun çalışmasına yönelik açıklamada bulundu.

YÖK’ten konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; 2547 sayılı Kanuna eklenmesi gerektiği düşünülen yasa çalışması ile rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemlerini yürütme ve karar alma yetkileri üniversitelere bırakılacak. Rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemleri üniversiteler bünyesinde sonuçlandırılacak, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ise yalnızca rektörler ve dekanlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları karara bağlanacak.

YÖK açıklamasında, Hükümete sunulmak üzere hazırlanan yeni yükseköğretim disiplin yasası taslağının temel felsefesi ve yasa taslağının temel ilkeleri de şöyle sıralanıyor:

-Anayasa Mahkemesi yükseköğretim personeli hakkındaki disiplin fiilleri ve cezalarının yönetmelikle değil, kanunla düzenlenmesi gerektiği yönünde bir karar vermiştir.

-Bu nedenle kanuni düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine, öğretim elemanlarına ve diğer personeline ilgili mevzuat ile yüklenen sorumlulukların diğer kamu personeline nazaran farklı nitelikte olması sebebiyle, yükseköğretim personeline ilişkin disiplin suç ve cezalarını düzenleyen ayrı bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır.

-Nitekim hukukumuzda yargı ve silahlı kuvvetler personeli için de Devlet Memurları Kanunundan ayrı özel disiplin kanunları bulunmaktadır.

-Hükümete sunulmak üzere hazırlanan yeni yükseköğretim disiplin yasası taslağının temel felsefesi, Devlet Memurları Kanunundaki disiplin hükümlerinden farklı olarak, üniversite özerkliği ve akademik gerekliliklere uygun bir disiplin sistemi oluşturmaktır.

-Bu çerçevede; yasa çalışması ile rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemlerini yürütme ve karar alma yetkileri üniversitelere bırakılmaktadır. Böylelikle rektör ve dekanlar dışındaki yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemleri üniversiteler bünyesinde sonuçlandırılacak, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ise yalnızca rektörler ve dekanlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları karara bağlanacaktır.

-Ayrıca bilimsel çalışmalarda ciddi sorun haline gelen bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlallerine de yasa taslağında yer verilmiştir. Bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlalleri herhangi bir kanun ile disiplin suçu olarak düzenlenmediğinden, bu ihlallere bir disiplin cezası verilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple yasa taslağında bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin suç ve cezalara da yer verilmiştir.