Reklamsız Sözcü

YÖK, ‘Yabancı Dil Yeterlik’lerini askıya çıkardı!

“Yabancı dil yeterlikleri" YÖK tarafından askıya çıkarıldı. Paydaşlar görüş ve önerilerini 21 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar iletebilecek.

android-time 12:23
YÖK, ‘Yabancı Dil Yeterlik’lerini askıya çıkardı!
“Yabancı dil yeterlikleri" YÖK tarafından askıya çıkarıldı. Paydaşlar görüş ve önerilerini 21 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar iletebilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), alınacak bazı kararlar hakkında başka yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerini aktarabileceği “Askıya Çıkardık” uygulaması geçtiğimiz yıl başlatıldı. YÖK tarafından askıya çıkarılan yeni konu “yabancı dil yeterlikleri” oldu.

YÖK tarafından askıya çıkarılan “Yabancı Dil Yeterlikleri” konusuna ilişkin bilgilere https://www.yok.gov.tr/AskiyaCikardik/” adresinden ulaşılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerine sunularak “yabancı dil yeterlikleri”ne ilişkin bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından askıya çıkarılan  “Yabancı Dil Yeterlikleri” konusuna  ilişkin bilgilere https://www.yok.gov.tr/AskiyaCikardik/” adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Paydaşların yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde verilecek derslerde görev alacak öğretim elemanlarında aranacak asgari yeterlikler ile yabancı dille eğitim sürecinde aranması gereken kriterlere ilişkin görüş ve önerilerini 21 Aralık 2015 Pazartesi gününe kadar paylaşabileceğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:        

“YABANCI DİL EĞİTİMİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR” 

” Yükseköğretim Kurulu'nca eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde “yabancı dil yeterlikleri”ne ilişkin bir çalışma başlatılmıştır.

Yabancı dil yeterlikleri ilişkin karar alırken başta yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Başta İngilizce olmak üzere yabancı dille eğitimin sürdürüldüğü programların niteliğine dair Kurulumuza intikal eden şikâyetler üzerine yükseköğretim kurumlarında yabancı dilde eğitim verilmesine ilişkin öğretim üyelerinin sağlaması gereken asgari yeterlikler ile eğitim-öğretim süreçlerinin (yabancı dil hazırlık okulu ve takibindeki ilgili programlarda yabancı dil ile yapılan eğitim-öğretim) izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin kriterlerin yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Yakın zamanda, British Council tarafından “Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İngilizce – Bir Durum Analizi” başlıklı bir çalışma yapılmış olup bu rapordaki bulgular da konuya ilişkin başlatılan çalışmalarımızı doğrular içerik ve niteliktedir. (Rapor, British Council web sitesinden İngilizce ve Türkçe olarak indirilebilir: http://www.britishcouncil.org.tr/en/teach/elt-publications/he-research)

Bu raporda İngilizce programlarda, İngilizcenin bu haliyle uygulamada bilimin önünde bir bariyer olduğu, durumun hemen düzeltilmesi gerektiği şeklinde tespite de yer verilmiş olması durumun vahametini göstermektedir. Bu çalışma 15 ilde 38 üniversitede 400 öğretim üyesi/öğretim görevlisi ve okutmanlar ile 4300 öğrenciyle görüşülerek oluşturulmuştur.

Üniversitelerde İngilizce öğretimi hakkında bugüne dek gerçekleştirilmiş en kapsamlı çalışma olan bu rapor, yükseköğretimde “İngilizce” kalitesinin iyileştirilmesi ihtiyacının bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Her ne kadar söz konusu rapor İngilizce öğretimi ile ilgili de olsa, diğer yabancı dillerdeki eğitim öğretim programlarında da aynı sorunların olduğu aşikârdır.

Ayrıca, yabancı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarımızdaki yabancı dildeki eğitim programlarının niteliğine ilişkin şikâyetlerini Kurulumuza ve ilgili resmi makamlara ilettiği de yabancı dil eğitiminde yaşanan sıkıntılar arasındadır.

Yükseköğretimdeki üniversite ve öğrenci sayısına bakıldığında Ülkemiz Avrupa Yükseköğretim Alanındaki en yüksek öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki bu istikametteki büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibariyle, nitelik ve kalite bakımından da büyümesidir.

Yükseköğretim Kurulu olarak nitelik ve kalite odaklı büyüme politikasının önceliklerinin arasında tamamen ve/veya kısmen yabancı dil olarak eğitim – öğretim faaliyetlerinde bulunan üniversitelerimizin ve bu üniversitelerimizin ilgili programlarında özellikle lisans eğitiminde bulunan öğrencilerimizin almış oldukları eğitimin, ilgili programın sonunda kazanılması gereken mezun yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi de yer almaktadır.

Yabancı dilde eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan programlar, mezunlarının küresel istihdam ortamının gereksinimi olan dil yetkinlikleri açısından istenilen yetkinliklerin kazandırılmasına katkıda bulunurken, kendi alanının gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması konusunun değerlendirilmesinin çok daha önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu düşünceler ve gerekçeler dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından bu programların başlangıç kriterleri, süreç ve çıktılarının yeniden değerlendirilmesi yönelik yapılacak düzenlemeler için paydaşların görüşüne ihtiyaç duyulmuştur.”

Açıklamada mevcut mevzuatta Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesi uyarınca “Bir öğretim elemanının yabancı dilde ders verebilmesi için gerekli kriterler de hatırlatıldı.

İşte o kriterler:

– Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması,

– Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması,

– Bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi deLangue Française”, PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache” gibi) sınavlardan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yukarıda sayılan sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması”
gerekmekte olup geçerlilik süresi sınırlaması bulunmamaktadır.

 

 

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 12:4110.12.2015
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more