AKP ‘mutlulukta’ sınıfta kaldı

AKP Türkiye'sinde işsizlik, geçim derdi ve yoksuklluk derken Türkiye'de 'mutluyum' diyen insan sayısı günden güne azalıyor.

AKP ‘mutlulukta’ sınıfta kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mutlu olduğunu söyleyenler yüzde 62.1 ile en yüksek düzeye 2011 yılında çıkarken, bu oran 2012 yılında yüzde 61.0’e ve 2013 yılında da yüzde 59.0’a düştü. TÜİK’in Yaşam memnuniyeti Araştırması verilerine göre, bu dönem içinde mutsuz olduğunu söyleyen bireylerin oranı da, 2011 yılında yüzde 9.9 ile 2003 yılındaki yüzde 7.3’ten sonra en düşük düzeydeyken, hed yıl artarak, 2014 yılında yüzde 11.7 düzeyine çıktı. Durumlarının “orta” olduğunu söyleyen bireylerin oranı ise 2011 yılında yüzde 28.0 düzeyindeyken, 2012 yılında yüzde 28.9’a, 2013’te yüzde 30.2’ye ve geçen yıl da yüzde 32.0’ye yükseldi. TÜİK verilerine göre, 2014 yılında kadınlarda mutluluk oranı, 2013 yılında yüzde 61.9 iken 2014 yılında yüzde 60.4'e, erkeklerde ise bu oran yüzde 56.1'den yüzde 52.0'ye düştü.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı yüzde 62.8 ile 65 ve yukarı yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise yüzde 51.5 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti

EVLİLİK MUTLULUK

Araştırma sonuçlarına göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2014 yılında yüzde 58.9'u mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 50 olarak gerçekleşti.

AİLE VE ÇOCUKLAR

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 73.3 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 13.4 ile çocuklar, yüzde 5.0 ile eş, yüzde 3.1 ile anne/baba, yüzde 1.9 ile kendisi, yüzde 1.4 ile torunlar ve yüzde 2.1 ile diğer nedenler izledi.

SAĞLIK BAŞTA GELİYOR

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68.8 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 15.4 ile sevgi, yüzde 8.5 ile başarı, yüzde 4,2 ile para, yüzde 2.2 ile iş ve yüzde 0.9 ile diğer nedenler izledi.

EĞİTİMLİ VE EĞİTİMSİZ MUTLU

Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı yüzde 60.2 iken, bunu sırasıyla; yüzde 57.9 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 55.8 ile ilköğretim veya ortaokul, yüzde 55.1 ile lise ve dengi okul, yüzde 54.8 ile ilkokul izledi.

KAMUDAN MEMNUNİYET DÜŞTÜ

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2013 yılı sonuçlarına göre düşme olduğu görüldü. En yüksek memnuniyet oranı 2014 yılında yüzde 75.1 ile asayiş hizmetlerinde gerçekleşti. Bunu sırasıyla; yüzde 71.8 ile ulaştırma, yüzde 71.2 ile sağlık, yüzde 65.6 ile eğitim, yüzde 58.4 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve yüzde 50.8 ile adli hizmetlerden memnuniyet izledi.

GELECEKTEN UMUT

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2013 yılında yüzde 77.0 iken 2014 yılında yüzde 73.8'e düştü. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2013 yılında yüzde 77.5 iken 2014 yılında yüzde 74.7'ye, erkeklerde ise bu oran yüzde 76.5'den yüzde 72.9'a düştü.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...