Sözcü Plus Giriş

Bağdat Caddesi’ne indi Anadolu’ya yayılacak

Türkiye’ye gelmesi uzun yıllar beklenen İsveçli H&M, Bağdat Caddesi’nde dev bir mağaza açarak ‘cadde’ye indi.

Güncellenme: 06:40, 19/05/2015
Bağdat Caddesi’ne indi Anadolu’ya yayılacak

Demet CENGİZ

Markanın CEO'su Karl-Johan Persson, “Geldiğimizden beri Türkiye'de gördüğümüz ilgi bizi mutlu ediyor” dedi.

Bir İsveç mucizesi olarak kabul edilen H&M, moda endüstrisini dizayn eden mimarlardan biri olarak anılıyor. Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olması da bu yüzden. Trendi ‘hesaplı' yakalamak isteyen milyarlara, binlerce mağazasıyla ulaşıyor. Bağdat Caddesi'nde açtığı devasa mağazayla Anadolu yakasındaki İstanbulluların gönlünü yeniden kazanan markanın CEO'su Karl-Johan Persson, Sözcü'ye özel açıklamalarda bulundu.

2015'TE 400 YENİ MAĞAZA

– H&M geç girdiği Türkiye pazarında şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun mu? Çünkü siz global çalkantıların olduğu bir dönemde girdiniz piyasaya ve ardından da krizler pek eksik olmadı.
– Toplamda 30 mağaza ve geçen yıla kıyasla yılın ilk çeyreğinde yüzde 60'lık inanılmaz bir satış artışıyla, Türk müşterilerin sunduğumuz modayı ve koleksiyonlarımızı sevmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Hem türbülanslı zamanlarda hem stabil zamanlarda iyi sonuçlar veren bir iş konseptimiz var.
– Perakende büyümesinin önceki yıllara kıyasla yavaşladığı yıllardayız. Çok Sayıda AVM açılmıyor. Caddeler sınırlı. Bu sizin büyüme plan ve hedeflerinizi etkiliyor mu? İstediğiniz hızda ilerleyebiliyor musunuz?
– 2015'e çok iyi bir başlangıç yaptık. Müşterilerimiz için oldukça cazip fırsatlar ve ürünler sunarak hem internet satışında hem de mağazalarda büyüdük. Bu yıl global olarak 400 net mağaza açmayı hedefliyoruz ve 9 pazarda online satış başlatacağız. Ocak ayında Tayvan'da ilk mağazamız ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Aynı zamanda Hindistan, Macau'da, Güney Afrika'da ve Peru'da yeni birer mağaza açtık.

LOKAL VE GLOBAL REKABET

– Türkiye hem yerel markaların güçlü olduğu hem de bütün global büyüklerin rekabet ettiği bir pazar.
– Bulunduğumuz tüm pazarlarda hem global hem lokal markalardan rekabet var. Her birine çok saygı duyuyorum. Ama bir markanın her zaman kendiyle yarışması ve müşterilerinin beklentilerini aşmak hedefinde olması gerekir.

POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ

– Türk ekonomisi ve Türkiye pazarı ile ilgili genel izleniminiz nedir?
– Türkiye'ye inancımız tam ve hem H&M için hem diğer markalarımız için gelecekte büyüme potansiyeli görüyoruz.
– H&M Türkiye'ye gelmeden önce de Türk tüketicinin favorilerinden biriydi. Geldikten sonra yine de sizi şaşırtan bir şey oldu mu?
– H&M, Türkiye'de açılmadan önce çok büyük heyecan yarattığını biliyorum ve ilk açılışımızda müşterilerin inanılmaz tepkisine tanık oldum. Yeni bir pazara giriş yapmak her zaman çok heyecanlı. Açılıştan yıllar sonra müşterilerin hâlâ iyi moda adına sunduklarımıza bu ilgiyi gösterdiklerini görmek beni mutlu ediyor.

MODA BİLİNCİNİZ YÜKSEK

– Türk insanının moda algısı, yaşayışı nasıl? Zevklerinde Avrupa'ya kıyasla fark var mı?
– Türk müşterilerimizin arasında moda bilinci ve bilgisi oldukça yüksek bir kesim var. Koleksiyonlarımız beğeniyle karşılanıyor ve Conscious Exclusive koleksiyonu ya da organik malzemelerden yapılan Conscious parçalar gibi sürdürülebilir ürünlerimize artan bir ilgi var.
– Bağdat Caddesi'nde amiral gemisi (flagship) mağaza açtınız.
– Bağdat Caddesi Flagship mağazası için heyecanlıyız. Toplam 6 kata, 3400 metrekare alana yayılan, Türk müşterilere özel bir alışveriş deneyimi sunacak bir mağaza yarattık. Burada bütün bir aile için moda sunuyoruz.

Biz ‘hızlı moda' markası değiliz

– Hız­lı mo­da çev­re­ci­ler da­hil pek çok ak­ti­vis­tin tep­ki­si­ni çe­ki­yor. Mo­da­nın bu ya­nıy­la, sı­nır­lı dün­ya kay­nak­la­rı­nın tü­ke­ti­min­de aşı­rı­lık ser­gi­le­mi­yor mu? Gre­en­pe­ace'­in mo­da­ya kar­şı yap­tı­ğı ey­lem­le­re ne di­yor­su­nuz?
– Ka­li­te ve mo­da en iyi fi­ya­ta, şu an­la­ma ge­li­yor; kı­ya­fet­le­ri­mi­zin yük­sek ka­li­te­si ve uzun bir öm­rü var. Biz alıp bir ke­na­ra atı­lan mo­da­yı hiç­bir za­man teş­vik et­mi­yo­ruz. Müş­te­ri­le­ri­mi­zin fa­vo­ri par­ça­la­rı­nı H&M'­den al­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz. Gün­cel trend­le­ri ya­ka­la­mak­ta çok hız­lı bir mar­ka­yız ama ken­di­mi­zi bir “fast fas­hi­on” (hız­lı mo­da) mar­ka­sı ola­rak gör­mü­yo­ruz. Ay­rı­ca glo­bal ola­rak ge­ri dö­nü­şüm gi­ri­şi­mi baş­la­tan ilk mo­da şir­ke­ti­yiz. Bu­nun an­la­mı, müş­te­ri­le­ri­miz ar­tık is­te­me­dik­le­ri kı­ya­fet­le­ri­ni ve teks­til ürün­le­ri­ni ma­ğa­za­la­rı­mı­za bı­ra­ka­bi­li­yor. Ar­dın­dan bu teks­til ürün­le­ri ge­ri dö­nüş­tü­rü­le­rek ye­ni bi­rer ha­yat ka­za­nı­yor­lar. Böy­le­ce teks­til atı­ğı­nı azal­tı­yor ve dön­gü­yü ta­mam­la­ya­rak es­ki ürün­le­re ye­ni bir ha­yat ve­ri­yo­ruz.

Mağazaların sayısı artacak

– Yeni hedefleriniz?
– Müşterilerimizi şaşırtan koleksiyonlarımız devam edecek. Sürdürülebilir malzemelerden yarattığımız tasarım ürünler olan Conscious Exclusive mağazalarda olacak. Heyecan verici yaz kampanyası başlayacak. Ankara'da bir H&M Home mağazası açtık. Büyük flagship mağazamız açıldı. Bodrum, Çanakkale ve Kahramanmaraşta ilk mağazalar açıldı. Çok yakında İzmit mağazası açılacak. Sonbaharda ise İzmir mağazamız açılıyor.