Elektrik israfının cezası 89 bin lira oldu

Enerjiyi verimli kullanmayanlara yönelik 2015 yılında uygulanacak idari para cezaları, yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranında artırıldı.

Elektrik israfının cezası 89 bin lira oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete ‘de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 2015’ten geçerli olmak üzere, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’ndaki hükümlere aykırı davranan işletme, bina sahipleri ve yöneticilerin yasaya aykırı davranmaları halinde ödeyecekleri idari para cezaları yüzde 10,11’lik yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Enerjiyi verimli kullanmayanlara uygulanacak cezalar 895 lira ile 89 bin 875 lira arasında değişecek. Söz konusu tebliğ ile “5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE YETKİ BEDELLERİ BELİRLENDİ

Enerji verimliliği sertifikalandırma çalışmaları yürüteceklerden alınacak bedeller belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, “Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bu yıl yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun kararı doğrultusunda yeniden belirlendi. Yetki belgeleri için 2015’te istenecek bedeller şöyle:

– İlk kez yetki belgesi alacak üniversite ve meslek odaları: 14 bin lira

– Yetki belgesini yenileyen üniversite ve meslek odaları: 6 bin lira

– İlk defa yetki belgesi alacak enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 14 bin lira

– Yetki belgesini yenileyen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 6 bin lira

– Enerji yöneticisi sertifikası bedeli: 50 lira

– Enerji yöneticisi sertifikası için şirketlerin yetki belgesi aldıkları kurum veya kuruluşa ödeyecekleri bedel: Yüzde 10 (5 lira)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...