Sözcü Plus Giriş

Gerçekten de haciz meselesi bir duyuldu mu tüm mahallenin konusu olurdu.
Günümüzde ise mahalleli bir yana, karşı komşuyu bile tanımaz olduğumuzdan böyle bir sorun yok diyebiliriz.

EVDEKİ HER ŞEY ALINABİLİR Mİ?

Haczin caydırıcı bir yönü de pek değeri olmasa da evdeki eşyaların alınıp borçlunun ev hayatını çekilmez hale getirmekti. Peki gerçekten filmlerdeki gibi koltuğu, halıyı, hatta perdeyi bile bırakmadan, evdeki her şeyin haczedilmesi mümkün mü?
Yanıt çok net: Hayır.

İKİ BUZDOLABI VARSA BİRİ GİDER

2012 yılında değişen Kanuna göre; “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri” haczedilemiyor (İcra ve İflas Kanunu Md. 82).
Yani evde bir buzdolabı varsa o haczedilemiyor. Ama buzdolabı sayısı iki ise birinin haczi mümkün. Veya üç televizyon varsa ikisi gidebilir.

“BORÇLUYU TACİZ İÇİN HACİZ OLMAZ”

Yargıtay da; “kural olarak ev eşyasının haczedilemeyeceğini, ancak aynı amaca hizmet eden birden fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceğini” kabul etmiş. Aynı kararda; “haczin amacının borcun tahsilinin sağlanması olduğu, borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmaması gerektiği” da belirtilmiş (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 10.03.2014, E. 2014/4289, K. 2014/6671).