Sözcü Plus Giriş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke kredi profilinin karışık olmaya devam ettiğini bildirdi. Gobal finansal piyasa şartlarına yüksek bağımlılık ve diğer yapısal zayıflıkların, güçlü kamu finansmanı ve son dış şoklara karşı direnç ile bir araya geldiğini belirten Fitch, bu durumu Türkiye’nin BBB- olan kredi notunun ‘durağan’ görünümü ile yansıttıklarını vurguladı.

Çok büyük dış finansman ihtiyacının, yatırımcı güveninde değişiklikleri Türkiye için potansiyel bir risk kaynağı haline getirdiğini belirten Fitch, Türkiye’nin dış likiditesinin kendisi ile aynı not seviyesinde olan ülkelere göre zayıf kaldığını, yüzde 70,3olan uluslararası likidite rasyosunun BBB seviyesindeki ülkeler için medyan 146,3 olduğunu ifade etti. Ancak Fitch, 2008 yılındaki global finansal krizden bu yana sermaye akışlarından bir ani durma olmadığını da belirtti.

Türkiye’nin düşük kamu borç/GSYH oranının kredi notunu desteklenen önemli bir faktör olduğunu anlatan Fitch, borç/GSYHoranının 2015 yılında BBB nota sahip ülkeler için medyan yüzde 42,7 olan oranın altında yüzde 35,3 olmasını beklediklerini vurguladı.

Mali disipline bağlılığın, artan politik belirsizlik ortamına rağmen geniş bir siyasi destek aldığının görüldüğüne işaret eden Fitch, seçim öncesi büyük siyasi partilerin harcama taahhütlerinin ılımlı olmakla beraber, Haziran seçimlerine göre daha yüksek olduğunu da belirtti. Fitch, seçim hükümetinin geçtiğimiz hafta açıkladığı Orta Vadeli Plan’ın harcamalarda hafif artış öngördüğünü, ancak merkezi hükümetin faiz dışı fazla vermeye devam ettiğine de dikkat çekti.

Türkiye’nin geçen yıl yüzde 5,8 olan cari işlemler açığı/GSYH oranını bu yıl yüzde 4,6’ya daralmasını beklediklerini ifade eden Fitch, ancak bu daralmanın rekabet gücü veya yurtiçi tasarruflarda yapısal kazanımlardan değil, daha çok düşük petrol fiyatlarından kaynaklanacağını öngördü. Türkiye’nin daha iyi bir cari işlem finansmanını, örneğin yüksek doğrudan yabancı yatırımı yoluyla, başardığına dair çok az işaret olduğunu vurgulayan Fitch, tüketimin GSYH büyüme oranı için öneminin ve ısrarcı şekilde zayıf yatırımlarında yapısal reform yokluğuna işaret ettiğini belirtti.

Türk Lirası’nda değer kaybının hedefin üzerinde enflasyonun oluşturduğu para politikası zorluklarını artırabileceğini ifade eden Fitch, dün faizlerde değişikliğe gitmeyen TCMB’nin Fed’in faiz artırımı sonrasında faizleri artıracağını öngördüklerini vurguladı.

Fitch, 1 Kasım seçimlerinin istikrarlı bir hükümetin oluşmasına yol açması halinde yapısal refomlar ve büyümenin bundan fayda sağlayacağını ifade etti.

Fitch, İstanbul’da gerçekleştirdiği yıllık ‘Türkiye Konferansı’ sırasında yaptığı sunumda, notu etkileyecek pozitif ve negatif konuları sıraladı.

Fitch, daha istikrarlı ve tahmin edilebilir bir politik çerçeve, yapısal reformlar, dışa düşük ve istikrarlı enflasyon, öngörülebilir para politikasının Türkiye’nin kredi notunu pozitif etkileyeceğini ifade etti.

Ekonomik performansı ve ekonomi politikasının güvenirliğini tehdit edecek kadar uzun süren ve derinleşen bir siyasi istikrarsızlık, dış finansal kırılganlıklardan kaynaklı gerilimlerin somutlaşması ve borcun GSYH’ye oranındaki düşüş trendini tersine çevirebilecek bir mali disiplin bozulmasının ise notu negatif etkileyeceği belirtildi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de istikrarsızlığın negatif faktör olduğunu belirterek, bankacılık sektörüne ilişkin risklerin arttığını kaydetti.

MOODY’STEN DE UYARI GELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin, dış sermayeye yüksek bağımlılığı ve yıllık dış borç oranı ile yükselen siyasi riskler göz önüne alındığında gelişen beş ekonomi arasında dış risklere karşı en hassas ülke olduğunu açıkladı.

Yayınlanma Tarihi:09:29,