Sözcü Plus Giriş

Gelir düştü, birikim azaldı!

Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’na göre, kentsel nüfustaki tasarruf sahipliği oranında bir önceki döneme göre 1 puandan fazla bir düşüş oldu.

Güncellenme: 11:17, 29/10/2015
Gelir düştü, birikim azaldı!

Foto: Shutterstock

ING Bank'ın kentsel tasarruf sahipliği oranlarını ve tasarruf eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2015 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, kentsel nüfustaki tasarruf sahipliği oranı bir önceki döneme göre 1 puandan fazla bir düşüşle yüzde 11,9 oldu.  Üçüncü çeyrekte tasarruf araçları arasında «altın ve yastık altı nakit» en fazla tercih edilen tasarruf aracı oldu. Onu “vadeli TL hesabı” ve  “Bireysel Emeklilik” izledi.

ING Bank, 2011 yılının Ekim ayından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2015 3. çeyrek sonuçlarını Dünya Tasarruf Günü öncesinde açıkladı.

Kentsel nüfusta bireylerin tasarruf haritasını ortaya çıkaran araştırma sonuçlarına göre;

 Kentli 18 yaş üstü nüfus içinde, bir önceki döneme göre 1 puandan fazla bir düşüşle, tasarruf sahiplerinin oranı yüzde 11,9 oldu.

Tasarruf sahibi olanların yaş dağılımında;

25-34 yaş grubunun payı bir önceki döneme göre azaldı ve 6 puanlık bir düşüşle yüzde 31'e geriledi.

45 yaş ve üstü grubun oranı 5 puan arttı ve yüzde 20'den yüzde 25'e çıktı.

ÇOCUK VE TASARRUF İLİŞKİSİ

Çocuklu bireyler arasında tasarruf sahibi olanların oranı yüzde 9 ile sabit kaldı.

Çocuksuz bireylerin tasarruf sahipliğinde yüzde 21'den yüzde 16'ya dikkate değer bir düşüş gözlendi.

Tasarruf yapmayanlar arasında;

En önemli gerekçe olan «yeterli gelir sahibi olmama» bu dönem bir önceki döneme göre anlamlı ölçüde yükseldi ve yüzde 70'ten yüzde 74'e çıktı.

İkinci en önemli gerekçe olan «borçlanma» bir önceki döneme kıyasla 5 puanlık düşüşle yüzde 16'ya indi.

Tasarruf sahipleri arasında düzenli tasarruf yapma bir önceki dönemle aynı seviyede kaldı.

Tasarruf sahibi olanlar arasında;

Tasarrufun en önemli gerekçesi olan «geleceğe yatırım» faktöründe bu dönem 3 puanlık artış oldu ve yüzde 44'ten yüzde 47'ye yükseldi.

«Çocuklarım için» ve «beklenmedik durumlara karşı» gerekçeleri ise önceki dönemle aynı seviyede kaldı.

En çok tercih edilen tasarruf araçları:

Sistem dışı altın ve yastık altı nakit (TL ve Döviz) yüzde 25 ile en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu.

Altın ve yastık altı nakit (TL ve Döviz) yüzde 25 ile en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu.

TL vadeli hesap yüzde 21, Bireysel Emeklilik fonları ise yüzde 20'lik oranla ikinci sırada yer aldı.

«Bireysel emeklilik fonlarının» oranı yükselmeye devam etti ve 2 puan artışla yüzde 18'den 20'ye çıktı.

Tasarruf yapamamanın en önemli nedeni “yeterli geliri olmama” oranı yüzde 74'e yükseldi

2015'in üçüncü çeyreğinde, tasarruf sahibi olmama konusunda en önemli gerekçe olan «yeterli gelir sahibi olmama» 2015'in 3. çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla 4 puan artarak yüzde 74'e yükseldi. Tasarruf sahibi olmama konusunda ikinci en önemli neden olan “borçlarımdan dolayı” ise ifadesi ise bu dönem bir önceki döneme kıyasla 5 puan düştü ve yüzde 16'ya indi. Bu dönem «sisteme güvensizlik» unsurundaki 2 puanlık artış ise dikkat çekiyor. 

2015'in 3. çeyreğinde tasarruf sahibi olmanın en önemli nedeni olarak ifade edilen  «geleceğe yatırım» için tasarruf yapma oranı 3 puan yükselirken, «Çocuklarım için» ve «beklenmedik durumlara karşı» gerekçeleri bir önceki dönemle benzer seviyelerini koruyor. 

Araştırma sonuçlarına göre, çocuksuz bireyler arasında tasarruf sahibi olma oranı ise, 2015'in 2. çeyreğine göre 5 puanlık düşüş göstererek yüzde 16'ya indi, çocuklu bireylerin tasarruf sahipliği ise bir önceki döneme göre yüzde 9'da sabit kaldı.

BİREYSEL EMEKLİLİK YÜKSELİYOR

2015 3. çeyrek sonuçları, tasarruf edenlerin küresel ve ulusal finansal belirsizliklerle piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle nakitte kalmayı ya da tasarruflarını hızla nakite çevirebilecekleri enstrümanları tercih ettiklerini gösteriyor.  Tasarruf için tercih edilen altın ve yastık altı nakit oranı bir önceki döneme göre sabit kalırken bireysel emeklilik fonlarının 2 puanlık artışla yüzde 20'ye çıktığı ve yükselme eğilimini devam ettirdiği görülüyor.

Yayınlanma Tarihi:11:07,