Sözcü Plus Giriş

Foto: Depophotos

Bürokratik işlemlerdeki zorluklar nedeniyle dünyada 13. sırada yer alan Türkiye, enerji sektöründeki yatırımlara yönelik düzenlemeye gidiyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yatırım süreçlerini kolaylaştırmak üzere lisans, ruhsat ve izin işlemlerinde istenen belgeleri azaltacak, elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme yapacak. Maden Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinde yapılacak değişiklikle, ruhsat iptali yerine idari para cezası getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye'de çok ağır işleyen bürokratik engeller nedeniyle yatırımcılar başka ülkelere yönelirken, enerji sektörüne yönelik yatırımlara kolaylaştırıcı yönde radikal düzenlemeler getiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yatırım süreçlerini kolaylaştıracak. Öncelikli olarak EPDK tarafından lisans/ruhsat/izin işlemlerinde istenen belgelerin azaltılması ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde düzenleme yapılacak. Madencilik sektöründe ruhsat güvencesinin artırılmasını teminen, Maden Kanunu'nda yer alan ruhsat iptali düzenlemeleri gözden geçirilecek. 3213 sayılı Maden Kanunu'ndaki ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'ndeki ruhsat iptali ile ilgili hükümler değerlendirilerek, mümkün olduğunca, ruhsat iptalleri yerine makul ölçülerde idari para cezası ve benzeri hükümler getirilecek.

BÜROKRASİYE YÜZDE 20 SÜRE HARCANIYOR

Türkiye, bürokratik işlemlerdeki zorluklar nedeniyle dünyada, Slovakya, Venezuella, Slovenya, Endonezya, Polonya, Fransa, Rusya, İtalya, Kolombiya, Filipinler, Çin ve Hindistan'dan sonra 13. sırada yer alıyor. Dünyada bürokratik işlemlerin en kolay yapıldığı ülkelerin başında ise Singapur, Finlandiya, İzlanda, Hong Kong, İrlanda, İsveç, İsviçre, Danimarka ve Avusturya geliyor. Türkiye'deki bürokratik ortamın çalışmaya ve çalıştırmaya engel olduğu, ekonominin rekabet gücünü zayıflattığı görüşü yaygın bulunuyor. Yetkililer, Türkiye'de işletme faaliyetine ilişkin sürenin yüzde 20'sinin bürokrasi tarafından heba edildiği görüşünü vurguluyor.

TİSK araştırmasına göre, bir işletmeci Türkiye'de bürokrasiye yüzde 20 oranında süre harcarken, Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri yüzde 8, Güney Amerika ülkeleri ise yüzde 4 oranında zaman harcıyor. Türkiye'nin bir şirketin kuruluşu için gerekli formalite sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer aldığına dikkat çekilen araştırmada, bir şirketin kurulması işlemlerinin en az 2.5 ayda sonuçlandığı kaydediliyor. Girişimcinin bir yatırımı sonuçlandırabilmesi için bürokraside 172 imzayı tamamlaması gerektiği vurgulanan araştırmada, enerji sektöründe 14 ayda gerçekleşen bir projenin tüm izinlerinin ancak 9 yılda tamamlanabildiği ifade ediliyor. Araştırmada şirket kaydı için harcanan sürenin 110 günü bulduğuna dikkat çekilerek, fabrika kurmak için devletten arazi almanın çok zor olduğu, arazi alımı ve tapu işleminin 3 aydan 24 aya kadar süre alabildiği belirtiliyor.