Özel sektörün borcu artıyor

Merkez Bankası, Aralık ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Özel sektörün borcu artıyor

dolar-371" src="https://i01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2015/02/13/dolar-371.jpg" alt="" width="670" height="371"/>Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Aralık sonu itibarıyla 2013 yılsonuna göre 11.5 milyar dolar artarak 167.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, Aralık ayı Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yılsonuna göre 11.5 milyar dolar artarak 167.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 5.9 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 5.5 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.5 milyar dolara azaldığı, tahvil stokunun ise 1.5 milyar dolar artışla 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 814 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 1.7 milyar dolar artışla 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 89.1'ini oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3.4 milyar doları arttığı; yüzde 10.9'unu oluşturan resmi alacaklılara olan borçların ise 515 milyon dolar azaldığı gözlendi. Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı Aralık sonu itibarıyla yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yılsonuna göre 867 milyon dolar azalarak 33.5 milyar dolar, Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları krediler ise 316 milyon dolar artarak 20.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 167.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.9'unun dolar, yüzde 31.5'inin Euro, yüzde 5.9'unun Türk lirası ve yüzde 1.7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Aralık sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 50.3'ünü oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 84.2 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 57'si hizmetler sektörü, yüzde 42.5'i sınai sektörler ve yüzde 0.5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yılsonuna göre 3 milyar dolar artarak 44.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 854 milyon dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 85 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 44.5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 54.1'inin dolar, yüzde 35.4'ünün Euro, yüzde 10.1'inin Türk lirası ve yüzde 0.4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 71.7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...