Sözcü Plus Giriş

Sayıştay, TÜBİTAK'ın 2014 yılı mali tablolarında toplam 2.6 milyon Türk Lirası hataya neden olunduğunu tespit etti. Sayıştay denetim raporunda “2014 yılı mali tablolarında toplam 2.600.785,82 Türk Lirası hataya neden olunmuştur” denildi. TÜBİTAK ise savunmasında tespit edilen hatayı kabul ettiklerini ve mevzuat hükümleri çerçevesinde düzeltileceğini belirtti.

Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2014 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu'nu yayımladı. 59 sayfalık rapor, TÜBİTAK'ın mali raporunda toplamda 2.6 milyon TL'lik hata yaptığı ortaya koydu. Raporda yer alan ifadeler şu şekilde:

“Mali Tablo Hesaplarından olan 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabında 2.358.578,75 Türk Lirası tutarında hataya neden olunmuştur. Yapılan incelemede 16.000 Türk Lirası sınırının üzerinde olan ve sermaye giderleri tertibinden ödemesi yapılan gayri maddi hak alımlarının (bilgisayar yazılım ve fikri hak alımları) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak 260 Haklar Hesabına kayıt yapılmayarak doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir. Başkanlık Muhasebe Biriminde 412.815,08 Türk Lirası, MAM Muhasebe Biriminde 77.092,39 Türk Lirası, BİLGEM Muhasebe Biriminde 313.701,04 Türk Lirası, SAGE Muhasebe Biriminde 1.190.372,40 Türk Lirası ve ULAKBİM Muhasebe Biriminde 364.597,84 Türk Lirası olmak üzere toplamda 2.358.578,75 Türk Lirası tutarındaki gayri maddi hak alımlarının doğrudan giderleştirilmesi suretiyle, mali tablo hesaplarından olan 260 Haklar Hesabı ve 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nda bu tutar kadar hata mevcuttur.

TÜBİTARK: HATALI YAPILDIĞI ANLAŞILDI, KAYITLAR DÜZELTİLECEK

Kamu idaresi cevabında; Bulgu metninde belirtilen kayıtlar incelenerek, hatalı yapıldığı anlaşılan kayıtların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzeltileceği ifade edilmiştir. Sonuç olarak hatalı yapıldığı anlaşılan kayıtların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzeltileceği bildirilmiştir. 16.000 Türk Lirası sınırının altında olan yazılım alımlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak doğrudan 630 giderler hesabına alınarak giderleştirilmek yerine, 260 Haklar Hesabı’na kaydedilmesi, yazılım ya da lisans alımı olmayıp önceden alınmış yazılım ve lisansların güncellenmesi ve bakımları için ödenen tutarların ise limit dikkate alınmaksızın giderleştirilmeyerek ilgili hesaba alınması gerektiği düşünülmektedir. 2014 yılı mali tablolarında toplam 2.600.785,82 Türk Lirası hataya neden olunmuştur.”

Yayınlanma Tarihi:16:05,