Sözcü Plus Giriş

Türkiye’de yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 51,3 oldu

On ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 51,3’ü yenilik faaliyetinde bulundu.

Güncellenme: 11:35, 19/10/2015
Türkiye’de yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 51,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 yılına ilişkin yenilik araştırmasına göre on ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 51,3'ü yenilik faaliyetinde bulundu. 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,3'ü, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 57,5'i ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 65'i yenilik çalışması yaptı.

Sanayi sektöründe yenilikçi girişimlerin oranı yüzde 54,2 iken; hizmet sektöründe bu oran yüzde 47,8 oldu.

Girişimlerin yüzde 38'i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden girişimlerin oranı yüzde 20,4, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan girişimlerin oranı ise yüzde 5,5 oldu.

Girişimlerin yüzde 41'i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda girişimlerin yüzde 28,5'i organizasyon yeniliği, yüzde 33,6'sı ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi. Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 17,6'sı diğer girişim veya kuruluşlar ile işbirliği yaptı. İşbirliğinde bulunan girişimler en fazla yüzde 86,9 ile makine, teçhizat, malzeme ve yazılım sağlayıcıları ile işbirliğinde bulundu.

İşbirliği yapılan kişi ve kuruluşların ülkeleri dikkate alındığında yüzde 97,2'si yurtiçinden, yüzde 30,1'i Avrupa Birliği üyeleri ve yüzde 8,2 ABD'den, yüzde 14,5 Çin ve Hindistan'dan, yüzde 21,5'i diğer ülkelerdendi.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 29,2'Sİ FİNANSAL DESTEK ALDI

Ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyeti gerçekleştiren (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) girişimlerin 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yüzde 29,2'si finansal destek aldı. Finansal destek alan girişimlerin yüzde 94,5'ine merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, yüzde 12,1'ine yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, yüzde 5,3'üne ise Avrupa Birliği Kurumları destek verdi. Girişimlerin yüzde 28,5'i 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon yeniliği yaptı. Organizasyon yeniliği yapan bu girişimlerin yüzde 80,7'si iş sorumlulukları ve karar alma sürecinde yeni yöntemler kullandı, yüzde 69,3'ü organizasyon süreci için yeni iş yöntemleri ortaya koydu, yüzde 25,1'i de diğer girişimler veya kamu kuruluşları ile işbirliği, ortaklık, taşeronluk gibi yollarla yeni yöntemler kullandı.

Girişimlerin yüzde 33,6'sı 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde pazarlama yeniliği yaptı. Pazarlama yeniliği yapan bu girişimlerin yüzde 59,6'sı ürünün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklikler yaptı, yüzde 58,5'i ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam teknikleri kullandı, yüzde 54,3'ü ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni metotlar uyguladı, yüzde 46,5'i de yeni bir satış veya dağıtım yöntemi uyguladı.

Girişimlerin yüzde 48,7'si 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunmadı. Yenilik faaliyetinde bulunmayan girişimlerin yüzde 84,7'si yenilik yapmaya zorlayan bir neden olmadığını belirtirken, yüzde 15,3'ü ise yenilik faaliyetini engelleyen faktörlerin fazlalığını en önemli neden olarak gösterdi.

Yayınlanma Tarihi:11:34,