Sözcü Plus Giriş

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, “Kurumların daha şeffaf ve güvenilir olabilmelerinde iç denetimin rolü büyük.” dedi.

Symes, XIX. Türkiye İç Denetim Kongresi'nin açılışında iç denetimin kurumları ortama uyumlu kıldığını da dile getirdi.

Kurumsal Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan ise kurumsal şeffaflığın iç denetim uygulamalarından geçtiğini belirtti.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Gürdoğan Yurtsever, şeffaflığın ekonomi için önemine değindi. Yurtsever, şunları ifade etti:
“Kurumsal yönetim anlayışının dört ayağından biri de şeffaflıktır. Kurumsallaşma için şeffaflaşma zarurettir. Bunun için kurum ile ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunulması yatırımcıların kararlarını etkileyecek konuların saklanmaması, açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması önem taşımaktadır.”