Sözcü Plus Giriş

YAŞ mağdurlarından Maliye’ye faks yağmuru

YAŞ mağdurları, görevlerinden uzak kaldıkları döneme ilişkin haklarının iadesi için Maliye Bakanlığı’nı faks yağmuruna tuttu.

Güncellenme: 11:42, 27/03/2015
YAŞ mağdurlarından Maliye’ye faks yağmuru

12 Eylül 1980 darbesi ve 28 Şubat süreçlerinde yargıya kapalı idari işlemlerden etkilenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) mağdurları, görevlerinden uzak kaldıkları döneme ilişkin haklarının iadesi için Maliye Bakanlığı'nı faks yağmuruna tuttu. YAŞ mağdurları Maliye Bakanlığı'na çektikleri fakslarda, Anayasa ve vicdan ışığı altında bugüne kadar kendilerine yapılan muameleyi ve haksızlıkları dile getirirken haklarının iadesi için çağrıda bulundular. YAŞ mağdurlarının, Maliye Bakanlığı Müsteşarı İsa Coşkun adına çektiği fakslarda, Anayasamızda, “hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” yaklaşımına yer verilerek, 1980 Anayasa değişikliğinden sonra yargıya kapalı olan Yüksek Askeri Şura Kararları ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarının yargıya açıldığı hatırlatılıyor.

ŞİMŞEK ÇALIŞMA BAŞLATTI

Her iki karardan yıllardır mağdur olanlar için çıkarılmış olan kanunlarda eşitsizliklere vurgu yapılan fakslarda, 6087 sayılı HSYK Kanununda, “hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olanların durumuyla ilgili olarak, itirazların kabulü halinde önceki kararın kaldırılmasına ve hâkimlik ve savcılık mesleğine kabulde aranan niteliklerin kaybedilmemiş olması şartıyla ilgilinin hâkimlik ve savcılık mesleğine tekrar atanmasına” şeklinde düzenleme hatırlatıldı. YAŞ mağdurlarının fakslarında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda başlattığı çalışmayı hatırlatarak şunlar belirtildi: “Suçsuzluğumuz da, haklılığımız da 926 sayılı kanuna eklenen geçici 32. madde ile kanıtlanmış olan bizlere haklarımızın iadesi için Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bir çalışma başlatmış ve istenen isim listeleri Ali Karatürk'e teslim edilmiştir. Çalışmanın olumlu şekilde sonuçlanması için ve devletin çocukları arasındaki ayrımı bir an evvel gidermesi için canı gönlünüzden yardımcı olacağınıza inancımız tamdır. Bizler suç işlemedik ve suçsuzlar af edilemez, ancak hakları iade edilir. Devlet bireyleri arasında ayrım yapamaz.” M. Şimşek

Yayınlanma Tarihi:11:40,