Sözcü Plus Giriş

Bitki sağlığı kontrolü kaldırılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bitki sağlık sertifikaları ve karantina belgelerinin de kamuoyuna açıklanmasını resmi yazı ile istemişti.

Güncellenme: 15:16, 04/05/2015
Bitki sağlığı kontrolü kaldırılıyor

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ak Saray’ın peyzaj düzenlemesinin %80’inin yurtdışından gelen bitkilerden karşılandığını söyleyerek, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bitki listesini istedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bitki sağlık sertifikaları ve karantina belgelerinin de kamuoyuna açıklanmasını resmi yazı ile istemişti. Bugün resmi gazetede yayımlanan bitki karantina yönetmeliğini inceleyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi kent izleme merkezi değişiklikle karantina ve sertifika serbestisi getirildiğinin altını çizdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ” Kaçak Saray’ın bitkilerinin sağlık sertifikalarının açıklanmasını beklerken, apar topar bitki karantina yönetmeliğinin değişmesi çok manidar, muhtemel hasta bitkilerle topraklarımız kirletiliyor, GDO’lu gıdaların serbest bölgelerden girişlerinde kolaylıklar sağlanıyor.”

Gümrük kapılarımız delik deşik

“Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır ancak 2011 yılından itibaren daha yoğun bir şekilde sağlık ve bitki alanlarında daha geniş alan bulan serbest bölgelerdeki denetimsizliği her geçen gün arttıran yasal düzenlemeler olması dikkat çekici değil mi.? AKP nin her istediğini koşulsuz yaptırma düzeni mi olmuştur bu denetimsiz serbest bölgeler. Bitki karantina Yönetmelik değişikliğine neden ihtiyaç duyulmuştur?” dedi.

Serbest bölgelerden sağlıksız bitki geçirmek neredeyse “serbest”

Candan şöyle devam etti: “Kaçak Saray bitkilerinin listesini bitki sağlık sertifikası ve karantinanın nerelerde yapıldığını ve belgelerini isterken bitki karantina yönetmeliğinin ışık hızıyla değiştirilmesinin ve serbest bölgelerde geçici boşaltmanın kaldırılarak,insan ve toprak sağlığının risk altında bırakıldığını belirten Candan şunları söyledi:”Resmi Gazete yayımlanan bitki karantina yönetmeliğine göre; bitkilerde zararlı organizmaların tespiti için alternatif olarak gözle muayene yöntemi getiriliyor.Hangi devirde yaşıyoruz gözle muayene alternatifli olamaz. Yönetmeliğin 9.maddesi neredeyse tamamen değişmiş durumda. Bu radikal değişikliğin nedenini kamuoyuna açıklamak zorundalar. Serbest bölgelerde, bitki sağlığı kontrollerinin yapılması depo ve antrepolarda geçici boşaltma izni kaldırılmış durumda. Serbest bölgelerden sağlıksız bitki ve bitkisel ürünler ve diğer malzemeler geçirmek neredeyse serbest. Adı üstünde serbest. Kaçak sarayın bitkilerinin serbest bölgesi neresi, hangi gümrükten geçti, Tarım Bakanlığı açıklama yapmalı. Yönetmeliğin yirminci maddesinde gümrüğe terkedilen mülkiyeti kamuya geçirilen, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin girişinde bitki sağlık sertifikaları aranmayacak.Hem topraklarımız kirlenecek, hem de insan sağlığına zararlı GDO’lu gıdaların geçişine kolaylık sağlanacak”

“Her taşın altından kaçak saray bağlantısı çıkıyor”

halka GDO'lu gıdaları layık görüyorlar diyen Candan, “Kaçak Saray’da, tavuk kümesi, bıldırcın kümesi yaptırarak, doğal beslenmeye çalışanlar, ülkemize sağlıksız ortamları ve GDO’lu gıdaları uygun görüyorlar. Bu kentte yaşayanların sağlıkları hepimizi ilgilendiriyor. AOÇ'de ve ülkemizin herhangi bir yerinde, bir karış toprağımızın kirletilmesine,halkımızın sağlıksız gıdalara mahkum edilmesine seyirci kalmayacağız. 60 tır ülkeye girmesi yasak olan mantar taşıyan erik ağacı girdi bu ülkeye, çilekler sınırdan geri döndü. Kent sağlığı kadar halk sağlığı da bizi ilgilendiriyor. Kaçak Sarayın izini sürerken, değişik konulara da ulaşıyoruz.Nedense her taşın altından Kaçak Saray bağlantısı çıkıyor.Halkımızın sağlığıyla oynuyorlar. Bakanlığı açıklama yapmaya, ilgili kurumları göreve davet ediyoruz.”Şeklinde konuştu.