Sözcü Plus Giriş

Mimarlar Odası Ankara Şube Kent İzlem Merkezi Şehircilik Komisyonu 3. Kez askıya çıkan ODTÜ Koruma amaçlı Nazım İmar Planını masaya yatırdı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “3. Planda sorunlu, sorunlar devam ediyor” dedi.

ODTÜ'deki tünel yola karşı olduklarını hatırlatan Candan, planın ayrıntılarını açıkladı. Candan, “ 3. Planda daha önceki planla ilgili sorunların bir bölümü devam ediyor. 35 metre genişliğinde tünel yol devam ediyor. ODTÜ'nün altını oyacak tünel yol devam ediyor. Tünel yolun yapılacağı alan arkeolojik sit alanıydı. 2. Planda arkeolojik sit alanı değiştirilip doğal sit alanı haline getirildi. Alan hala arkeolojik sit alanı özelliklerini devam ettiriyor. ODTÜ kampusunun ikiye bölünmesi 1. Derece arkeolojik sit alanı olduğu yerde böyle bir çalışmanın yapılamayacağı ortadadır. ODTÜ'nün üstü kadar altı da değerlidir. Planda herhangi bir şekilde yüzeyde bir yapılaşma olmayacağı söylense de yüzeyde havalandırma bacaları ve yapılaşması olacak. Yine tünel yolun Bilkent çıkışında Şehir hastanesi yapılıyor Şehir Hastanesi yoğunluğu tünel yol üzerinden devam edecek . Tünel yol da beklemeler olabilir. Tünel yol Eskişehir yolu aksına kadar devam eden bir paralel yolun devamı olacak, Şehir hastanesini geçen ve hemen arkasındaki milli botanik bahçesinden geçen bir akstan bahsediyoruz. Bu da henüz ulaşım ana planında onaylanmayan gizili plan kararlarının parça parça işlenmesi anlamına geliyor. Davamızı açacağız.”

Parsel parsel emsal artışları
Candan resmi kurum alanlarının da etkilendiğini söyleyerek, “ Yargıtayın hizmet binasının yapılacağı alan planda 1 emsalden 3 emsale çıkartılmış durumda. Emsal artışı zaten baskı altında olan ciddi dikey büyüme ile karşı karşıya kalan İncek'i büyük yapılaşma tehdidi altında bırakıyor. 3 emsal verilmesi ile birlikte arkadaki orman arazisi tehdit altına girecek. Özel Orman alanları rekreasyon alanına dönüştürülüyor. Plan değişikliğiyle diğer sıkıntılı karar ise var olan yapılaşmaların korunacağı söyleniyor. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin yasal konumu ile sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'nin yanında ibadethane olarak belirlenen alan net bir şekilde planlara camii alanı olarak düşülmüş. ”

Seri cinayet gibi kentte seri plan
Planların karmaşık olduğunu söyleyen Candan uyardı : “ Plan açıklama raporu yok. plan açıklama raporlarının olması gerekiyor. Plan açıklama raporu olmadığı için kafalarının gerilerindekini elimizdeki satırlardan çıkarmak zor. Veriler yetersiz bu nedenle plan açıklama raporlarını isteyeceğiz. Kafalarının arkasındaki planları kolaylaştıracak plan notu olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Oran üzerindeki herkesin koşu yaptığı alanda elli metrelik yol öneriyor. Şu anda 35 metrelik yol, planlarda da 35 metrelik olarak belirtilmiş yalnız İncek'i geçtikten sonra 50 metre oluyor. İlerleyen süreçte bu da değişebilir, sanıyoruz ki planların dördüncüsü de gelecek. ODTÜ'de seri plan yapıyorlar, kentte seri cinayet gibi. Yapmaya da devam edecekler ”

Eymir sıkıntısı
Eymir gölünün de planla sıkıntıya girdiğine dikkat çeken Candan, “ 1. Ve 2. Planda Eymir Gölünün çevresinin 2. Derece sit alanı olması ile birlikte yapılaşma tehdidini sürdürüyor. Dava sürecinde 2. Derece değil 1. Derece sit alanı olması gerektiğini savunacağız. Koruma Kuruluna Eymir gölündeki bu alanın 1. Derece doğal sit olması için dosya hazırlayacağız. Kent girişlerinde kamu bütçesini harcayarak Gökçek beş kapı yaptı, planla birlikte kentlerin giriş kapısını dahi yasallaştırmaya çalışıyorlar. Kentle alakası olmayan, tarihle bağdaşmayan ucube yapıların yasallaşmasını doğru bulmuyoruz. Kapıların olduğu alanda ticari ve konaklama dışında diğer tesislerin olabileceği planlarda mevcut. Elbette böyle bir yaklaşıma izin vermeyeceğiz, davamızda değineceğimiz konulardan olacak”

Arkeolojik sit alanı dönüştü
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Şehircilik Komisyon Üyesi Nafi Alp ise “Arkeolojik sit alanında yer altı ve yer üstü aynı derece de değerlidir.Tünel yol yapılacak alanda ilk planda Arkeolojik sit alanının doğal site dönüştürülmesi manidar. Neden arkeolojik sit alanı doğal sit alanına dönüştürülüyor bir açıklama yok.” İfadelerini kullandı.
Mimarlar Odası Ankara Şube Avukatı Gökçek Bolat : “ Ankara'da seri davalarımız var, planların devamı da gelebilir.. Bizimle birlikte İkinci ODTÜ planına da yargıtayın, ulaştırma bakanlığı gibi dokuz kamu kurumunun daha itirazı vardı. Başka kurumlardan da yine itirazlar gelebilir biz davayız açacağız” dedi.

Yayınlanma Tarihi:17:03,