TEOG bilmecesi nasıl çözülecek? TEOG’da son durum!

TEOG sonuçları ve okul kayıtları ile ilgili karmaşa nasıl çözülecek? İşte TEOG bilmecisinde son durum...

TEOG bilmecesi nasıl çözülecek? TEOG’da son durum!

TEOG sonuçlarının açıklanması ertelendi ve şuan öğrenciler ile veliler sürecin naıl çözüleceğini beklemeye başladı. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? TEOG sonuçları neden açıklanmadı ve ne zaman açıklanacak? MEB’den gelen açıklama 1 adet TEOG sorusuna açılan dava nedeniyle ve bu davanın sonucuna göre puanların değişmesi ihtimali nedeniyle sonuçların açıklanması belirsiz bir tarihe ertelenmiş durumda. Ancak 1’den fazla soruya dava açıldığı da konuşuluyor ki bu da sürecin nasıl çözüleceğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

TEOG SONUÇLARI HANGİ SORU YÜZÜNDEN AÇIKLANMADI?

Dava konusu olan soru İngilizce testinde yer alıyor. ‘Mary Sanders’ adlı bir karakter hakkındaki soruya itirazın üç gerekçesi var:

1) Bu soruda istenen kazanım tamamıyla dilbilgisi ile ilgili. Soruda geçen ‘Before she died' kısmı söz konusu kişinin hayatta olmadığını ifade ettiğinden şıklarda geçmiş zamanlı bir ifade aranması beklenmektedir. Ancak, 8. sınıf İngilizce müfredatı göz önünde bulundurulduğunda ne ders kitabı ne de çalışma kitabının hiç bir bölümünde öğrencilerden dilbilgisi ayrımıyla böyle bir sonuca varmaları beklenmemektedir. Nitekim, Bakanlıkça yayınlanmış olan kazanım kavrama testlerinde de dilbilgisi kazanımlarının ölçüldüğü bu tarz bir soruya yer verilmemiştir. D şıkkı doğru yanıtı yanlıştır. Dolayısıyla böyle bir ayrımın 8. sınıf öğrencilerinden beklenmiş olması başlı başına bir hatadır.

Ayrıca soru kökü C şıkkıyla tamamlandığında ortaya çıkan dilbilgisi hatası ‘before' bağlacının kullanıldığı bir cümlede “present perfect tense” (have/ has + Fiilin 3. hali) kullanılmasından ibarettir. Aynı hata öğrenci çalışma kitabının 35. ve 39. sayfalarında yer alan alıştırmalarda net bir şekilde görülmektedir. Ancak dilbilgisine odaklı eğitim yapılmadığından bu hatalar görmezden gelinerek metinlerin anlamlarına odaklanılmıştır. Tek başına bu durum bile öğrencileri yanıltmaya yeterlidir ve sorunun iptali için sebep teşkil etmektedir;

2) Soru kökünün ve şıkların anlamları incelendiğinde D şıkkı dilbilgisi bakımından soru köküyle uyumlu görünse de anlam bakımından pek de tutarlı olmadığı ve bu bakımdan C şıkkının çok daha uygun olduğu görülmektedir. Soru kökünde Mary Sanders adlı kişinin çok başarılı bir sanatçı veya ressam olduğu belirtilmektedir. Cümleyi D şıkkı ile tamamladığımızda bu kişinin ölmeden önce bir çok resim yapabildiğini anlıyoruz. Bir ressam için başarı ölçüsü yaptığı resimlerin niceliğinden çok niteliğiyle alakalıdır. C şıkkında ise , her ne kadar dilbilgisi bakımından uyumsuz görünse de, sanatçının ölmeden önce bir çok ödül aldığı belirtilmektedir. Örneğin bir atletin bir çok müsabakada yarışması tek başına onu başarılı kılmaya yetmez, ancak bu kişinin katıldığı müsabakalarda bir çok madalya aldığını belirtirsek başarılı olma sebebini açıklayan tutarlı bir cümle kurmuş oluruz. Sonuç olarak her iki şıkkın da kendine göre doğru yanları olmasına rağmen ikisi de tam olarak doğru değildir.

3) Sınavda C şıkkını işaretleyen öğrencileri 1. grup, D şıkkını işaretleyen öğrencileri 2. grup olarak adlandıralım. 2. gruptaki öğrenciler soruyu çözerken dilbilgisinden ziyade basit bir çıkarımla sorudaki ‘artist' yani ‘ressam' kelimesini D şıkkındaki ‘draw pictures' yani ‘resim yapmak kelimesiyle bağdaştırarak bu şıkkı işaretlediklerini belirtmektedir. Aslında daha alt kazanım düzeyindeki bir öğrenci bile bu yüzeysel ilişkiyi kurabilir ve D şıkkını işaretleyebilir.

-Diğer gruptaki öğrenciler ise ‘successful artist' yani ‘başarılı sanatçı' ifadesini görerek,şıklarda bu kişinin başarılı olarak nitelendirilebilmesi için yapmış olması gereken eylemleri aramışlar ve ödül kazanmış olmanın başarılı olmak için bir ölçüt olabileceği sonucuna varmışlardır.

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sonuçlarının ilan edilmesi için mahkemeden çıkacak sonucun beklenmesi gerekiyor. Mahkeme sorunun iptaline karar verirse puan hesaplamaları bir daha yapılacak ve sonuçlar ancak ondan sonra açıklanabilecek. Yerleştirmeye Esas Puanların açıklanması gecikirse okullar MEB'in belirleyeceği yeni takvime göre özel okulların yeni kayıt takvimi de şekillenecek. Anlaşılan bu kayıt dönemi veliler için çok zorlu geçecek!

Loading...