Sözcü Plus Giriş

AKP’den sandık birleştirme açıklaması

AKP sözcüsü Ömer Çelik yaptığı yazılı açıklamada 'sandık birleştirme' yetkisinin İlçe Seçim Kurulu'nda olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 14:22, 02/10/2015
AKP’den sandık birleştirme açıklaması

Foto: Depophotos

AKP sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, “sandıkların birleştirilmesi ya da seçmenin kayıtlı olduğu sandık dışındaki bir sandıkta oy kullanması söz konusu değildir” dedi. Çelik, Seçimde sandıkların konulacağı yeri belirleme yetkisinin ilçe seçim kurullarında olduğunu belirtti.

AKP, bazı ilçe ve köylerde sandık taşınması kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; “Sandıkların birleştirilmesi ya da seçmenin kayıtlı olduğu sandık dışındaki bir sandıkta oy kullanması söz konusu değildir” diye kaydedildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in imzasıyla yapılan açıklamada; “Hangi partiye oy verirse versin, tüm vatandaşlarımızın iradesinin sandıklara tam yansımasını istiyoruz. Tek bir oyun bile heba olmasını istemiyoruz. Her vatandaşımızın iradesinin sandığa özgürce yansımasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, sandıkların konulacağı yerleri belirlemenin ilçe seçim kurulunun görev ve yetkisi dahilinde olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi; “AKP olarak, son günlerde yapılan önemli bir tartışma ile ilgili görüşlerimizi daha net açıklamak istiyoruz. Bütün hassasiyetimiz seçimlerin en nitelikli şekilde yapılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devletidir. Herkes kanundaki şartlara uygun olarak seçme, seçilme, bir siyasi partiden ya da bağımsız aday olma ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. Seçimler; eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, Yüksek Seçim Kurulunundur. İlçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak için gereken bütün tedbirleri almak ve seçim işlerini denetlemek; sandık kurullarını ve sandıkları kurmak (298 s.k./md. 20) ve sandıkların konulacağı yerleri belirlemek ilçe seçim kurulunun görev ve yetkisi dahilindedir. (298 s.k./md. 74). Sandıkların konulacağı yerin tespitinde temel kıstas, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde kullanabilmesidir. Sandıklar, okul avlusu ve salonların elverişli kısımları gibi genel yerlere, yetmediği takdirde kiralanacak kahvehane, lokanta gibi yerlere konur. Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına sandık konulamaz (298 s. k. / m. 74). Basına yansıyan İlçe Seçim Kurulu kararları, sandıkların kurulacağı yerin belirlenmesiyle ilgili ve sınırlıdır. Sandıkların birleştirilmesi ya da seçmenin kayıtlı olduğu sandık dışındaki bir sandıkta oy kullanması söz konusu değildir.”

“SEÇİMDE SANDIKLARIN KONULACAĞI YERİ BELİRLEME YETKİSİ, İLÇE SEÇİM KURULU’NUNDUR”

“Seçimde sandıkların konulacağı yeri belirleme yetkisi, İlçe Seçim Kurulu’nundur. İtiraz veya şikayet halinde nihai karar, Yüksek Seçim Kurulu’na aittir. Bugüne kadar pek çok köy veya mahalledeki seçmenlerin oy kullanacağı sandığın, başka bir köy veya mahalleye kurulmasına dair İlçe Seçim Kurulu ve YSK kararları vardır. Burada önemli olan, bu yönde bir kararı gerekli ve zorunlu kılan haklı gerekçenin olup olmadığıdır. Çünkü Anayasa ve yasalar, bu yönde bir karar alınmasına engel değildir. Anayasa ve yasaların aradığı esas şey; seçimin dürüstlük ve düzen içinde sürdürülmesi, seçmenlerin kolaylıkla, her türlü korku ve baskıdan uzak serbestçe, güvenle ve gizlice oy kullanmalarıdır. Bu şartların oluşmadığı yerlerde ki seçmenlerin oy kullanacağı sandıkların, başka bir mahalle veya köye kurulması kararını İlçe Seçim Kurulu verebilir. Bu konudaki nihai karar elbette YSK’ya aittir. Bizim arzumuz, vatandaşlarımızın kolaylıkla, serbestçe, güvenle ve gizlice oylarını kullanmalarının sağlanması; seçimlerin dürüstlük ve düzenle yönetilmesidir. Hangi partiye oy verirse versin, tüm vatandaşlarımızın iradesinin sandıklara tam yansımasını istiyoruz. Tek bir oyun bile heba olmasını istemiyoruz. Her vatandaşımızın iradesinin sandığa özgürce yansımasını istiyoruz.”

DHA