Reklamsız Sözcü

AKP'nin tek başına iktidara gelmesi zor

1 Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin, 20-26 Ni­san ta­rih­le­rin­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 36 il­de ger­çek­leş­tir­di­ği an­ke­tin so­nuç­la­rı açık­lan­dı.
2 İşte çarpıcı sonuçlar...
3 Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

AKP: %38.1

CHP: 28.5

MHP: %18

HDP: %11

Diğer: %4.4
4 Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?

Hayır %77.6

Evet %22.4
5 Sizce yargıya müdahale ediliyor mu?

Evet %71.7

Hayır: %28.3
6 Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek otoriterleşiyor mu?

Evet %67.2

Hayır %32.7
7 Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?

Evet %64.4

Hayır %35.6
8 İktidar partisine destek yüzde 38’e kadar düşerken; HDP yüzde 11 ile barajı aşıyor. CHP’deki ön seçim de partiye oy kazandırdı…
9 4 bin 860 ki­şiy­le yüz yü­ze ya­pı­lan an­ket­te; AKP yüz­de 38.1, CHP yüz­de 28.5, MHP yüz­de 18, HDP 11, Mil­li İt­ti­fak (SP ve BBP) 4.1 oy ora­nı­na sa­hip ol­du.
10 Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, AK­P’­nin son 6 ay­da cid­di bir dü­şüş ya­şa­dı­ğı­nı kay­det­ti.
11